Projecten

de geheime bunker

13 January 2015
fotobijschrift:
Werkperiode Geheime Bunker april/mei 2014 – Willeke van Ravenhorst; foto Willeke van Ravenhorst. Zie https://wnvanravenhorst.wordpress.com/art/geheime-bunker

De Geheime Bunker heeft een eigen website >> www.geheime-bunker.nl
en een eigen Pinterest pagina >> www.pinterest.com/geheimebunker. Maak een gratis account om in te loggen op Pinterest.  Meld je aan!


 

intro:
Eén van de vragen die OMSTAND onderzoekt is gekoppeld aan de identiteit van de plek; ‘waar ben ik?’ Deze vraag gaat over onze manier van kijken en waarderen van onze omgeving, waarmee we kunnen komen tot een waardering van deze wereld, van onze omgeving. Kunnen plekken van een betekenis worden voorzien of kan er andersom betekenis aan plekken worden toegekend. OMSTAND dicht de kunsten een voortrekkersrol toe om deze vraag te onderzoeken en te beantwoorden. Resultaten van dit onderzoek vormen een onderdeel van het programma Nomadisch Stadspark Woeste Gronden om de stad Arnhem aantrekkelijker te maken.

OMSTAND beschikt over een voormalige atoombunker aan de rand van de stad, verborgen in het bos. Deze bovengrondse bunker functioneerde tijdens de Koude Oorlog als pompstation voor een NAVO brandstofleiding. OMSTAND mag deze bunker gebruiken voor haar programmering tot het moment dat er een nieuwe bestemming is gevonden voor de bunker.

OMSTAND zet de Geheime Bunker in als ruimte voor experiment en programmeert deze bunker vanuit de hedendaagse beeldende kunst waarbij kunstenaars via werkperiodes van ongeveer 6 weken ter plekke reageren op het duistere gebouw, zijn verleden en op thema’s die er een relatie mee hebben zoals ‘verborgen’ en ‘geheim’ en ‘identiteit van de plek’. Kunstenaars worden uitgenodigd zich te verhouden tot deze thema’s. Het werk en het werkproces zijn gedurende het jaar voor publiek alleen te volgen via Pinterest: Pinterest.com/geheimebunker en daarmee ‘geheim’. De Pinterest pagina wordt vormgegeven door kunstenaars/curatorencollectief Suze May Sho (Rosell Heijmen) o.a. bekend het online tentoonstellingsproject Probe. De combinatie van een heldere structuur in losse boarden enerzijds, en de haast intuïtieve invulling anderzijds, maakt Pinterest tot een bijzonder geschikt platform voor de aftastende werkperiodes van de kunstenaars in de Geheime Bunker. Kunstenaars presenteren daarna het resultaat van hun werkperiode ook op het Nomadisch Stadspark Woeste Gronden o.a. via een publiek interview o.l.v. schrijver en cultuur- en kunsthistoricus Peter Nijenhuis.

In 2013 maakten zes kunstenaars werk in of geënt op de Bunker; Oscar Lourens, Maarten Heijkamp, Ivonne Zijp, Ronald de Ceuster, Mirjam Kuitenbrouwer, Lisa Vieten en Kees van Leeuwen. De resultaten zijn online te bekijken op Pinterest.com/geheimebunker. In 2014 programmeert OMSTAND in de Geheime Bunker vijf kunstenaars die werkzaam zullen zijn in en rond de geheime bunker (periode voorjaar t/m najaar). De kunstenaars worden op/tijdens Nomadisch Stadspark Woeste Gronden geïnterviewd en krijgen ook de gelegenheid een tentoonstelling in te richten. De keuze voor kunstenaars komt tot stand door acquisitie en een actieve rol van de curator, waarbij de curator zocht naar kunst of kunstenaars die goed passen binnen het concept. De curator maakt afspraken met de deelnemers, gaat op atelierbezoek en bespreekt de plannen.