studio omstand

AIR Geheime Bunker |  Maarten Overdijk |   11 augustus – 15 oktober 2018

Maarten Overdijk promoveerde aan het Research Centre for Learning in Interaction aan de Universiteit van Utrecht en was resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Overdijk werkt als onafhankelijk onderzoeker en beeldend kunstenaar op het grensvlak van psychologie en architectuur. Hij beschrijft zijn werk als een ruimtelijk onderzoek in de vorm van sculptuur, installatie en tekst.

Tijdens zijn werkperiode in de Geheime Bunker besloot Overdijk om niet in de binnenruimte van de bunker te gaan werken, maar direct in te grijpen in de buitenruimte. Hij groef er een groot gat waar hij zelf gegoten, smetteloos witte gipsblokken in installeerde. Er ontstond een plek die zowel een begin- als eindpunt kan zijn en die zowel met een ruïne van een verdwenen huis als met de fundamenten van een nog te bouwen huis geassocieerd kunnen worden.

gerelateerde kunstenaars WERKPERIODE MAARTEN OVERDIJK