Expositie

WERKPERIODE ROB GROOT ZEVERT

studio omstand

  • Hoofdorganisatie en co-curator van de Geheime Bunker sinds 2012
  • Geheime Bunker werkperiode: maart 2016
  • https://nl.pinterest.com/geheimebunker/rob-groot-zevert/
Geheime Bunker: BEDRIJVIGHEID SCHEPPEN
Interview met Peter Nijenhuis, sept. 2012
Rob Groot Zevert( 1965) stond aan de wieg van Stichting G.A.N.G. (en later van Studio Omstand -red.)  Vanaf 2012 treedt hij op als curator en hoofdorganisator van het kunstproject Geheime Bunker.  In 2016 heeft Groot Zevert ook een korte periode geresideerd in de Geheime Bunker, om te ervaren wat andere deelnemers ervaren. Van oorsprong is Groot Zevert ook beeldend kunstenaar, vanuit die hoedanigheid was deze werkperiode ook een interessante match. – (red.)
\\ Hoe kom je aan een bunker?
Mijn oud collega van G.A.N.G., Hans Jungerius, zocht in 2005/2006 woonruimte. Hij typte uit balorigheid de zoekterm ‘Bunker te koop Arnhem’ en er was inderdaad aan de noordelijke rand van Arnhem een bunker te koop. Kopen of huren was overigens nog niet zo eenvoudig. Zo moest bijvoorbeeld eerst de grond rondom de bunker worden gesaneerd. Maar het eerste contact met defensie was gelegd. Het heeft nog 6 jaar geduurd, maar begin 2012 kreeg Stichting G.A.N.G. de sleutel van het bunkercomplex. Toen G.A.N.G. werd opgeheven heeft Studio Omstand het contract overgenomen. – (red.)
\\ De bunker ligt tussen het Nationale Park Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum enerzijds en de uitlopers van de stad Arnhem anderzijds. Wat is dat voor gebied.
Het gebied vormt een even interessant als raadselachtige geheel. Niet ver van het centrum van Arnhem begint vanaf het park Sonsbeek een soort groene strook die via allerlei, al of niet bebouwde terreinen, parken, bossen en stukken heide doorloopt tot aan de drempel van het Kröller-Müller Museum. Die groene strook is zeker geen ongerepte natuur. Je vindt er allerlei vormen van menselijke ingrijpen zoals ontginning, natuuraanleg en utiliteitsbouw. Er is een dierentuin gevestigd en het Nederlandse Openluchtmuseum. Verder liggen er allerlei maneges, verzorgings- opleidings- en onderzoeksinstituten, begraafplaatsen en campings. In datzelfde gebied vind je ook uitgestrekte militaire complexen. De Duitsers legden in en rond Deelen tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de grootste vliegvelden van het Derde Rijk aan. Na de oorlog vestigde het Nederlandse leger zich hier en werden deze complexen verder uitgebreid.
 \\ Een bijzonder gebied dus. Hoe komt het dat zo weinig mensen dat weten?
Het gebied is lange tijd afgeschermd omdat het een militaire bestemming had. Bovendien is het betreden of doorkruisen ervan moeilijk. Er zijn barrières zoals de A12 en overal staan hekken: niet alleen de hekken van de landmacht en de luchtmacht, maar ook de hekken van de instellingen, instituten of particuliere terreinen.
\\ Wil je dat veranderen?
Het is natuurlijk belangrijk om na te denken over de ruimtelijke bestemming van het gebied. Zeker nu de militaire complexen voor een deel worden opgeheven. In het verleden werd hier heide getransformeerd tot landbouwgrond en productiebos. Mensen deden dat simpelweg door zich in dit gebied te vestigen en er aan de slag te gaan. Zo doen wij dat ook. Door in het gebied aanwezig te zijn en activiteiten te ontplooien schep je de voorwaarden die wellicht van invloed zijn voor de activiteiten van anderen en de wijze waarop ideeën over dit gebied worden ontwikkeld.
\\ Ik kreeg de indruk dat je het project van de grond wilde tillen door het aantrekken van een tamelijk bekende buitenlandse curator. Is daar nog sprake van?
Dat plan hebben we inderdaad gehad, maar op dit moment is het voor ons belangrijker om kunstenaars uit te nodigen die daadwerkelijk een band willen aangaan met de plek en het gebied, die er willen ronddwalen, willen verblijven en willen nadenken over de aard ervan. Een belangrijke vraag die we de kunstenaars stellen is: waar zijn we? Wat is dit voor plek? Een curator van buiten doet zoiets niet snel.
De bunker is in beginsel niet toegankelijk voor publiek. De plek blijft geheim. We denken dat het goed is om een kunstenaar de gelegenheid te geven om in alle rust werk te maken. Afzondering en contemplatie zijn in de kunst geen onbelangrijke factoren, maar ze zijn wat op de achtergrond geraakt. Ik vind dat dat een plek moet krijgen. Dat de plek ‘geheim blijft is ook belangrijk, omdat het hele gebied altijd verbonden is geweest met  militaire geheimen en ontoegankelijkheid. De bunker diende in de koude oorlog als doorvoer pompstation voor kerosine, wat bijna niemand wist, overigens. Er liepen in ons land ondergrondse leidingen van west naar oost Nederland. Eén van die leidingen liep via onze bunker.
\\ In dat kader past ook het kustproject in de bunker?
Om de twee maanden nodigen we een kunstenaars uit die de bunker gebruikt als plek om werk te maken. De kunstenaar kan de bunker gebruiken als decor, fundament of instrument en/of als denk- en verblijfplaats, dat is aan de kunstenaar. Oscar Laurens, de eerste kunstenaar die we hebben uitgenodigd heeft de bunker van binnen en van buiten nauwkeurig opgemeten en op grond daarvan een aantal schaalmodellen gemaakt.  De tweede kunstenaar die we hebben uitgenodigd, Marten Heijkamp, gebruikt de bunker als camera obscura om foto’s mee te maken van de directe omgeving. Wat de andere kunstenaars gaan doen weten we nog niet, maar dat is ook onze bedoeling. We laten ons graag verassen.
Kunst kan een inkijk geven in het heimelijke, of in wat mensen liever verborgen willen houden, of wat om allerlei redenen verborgen blijft. Tegelijkertijd is de kunst zelf ook een raadsel. Voor mij als curator is dat ook een onderzoeksvraag en een belangrijk thema.
\\ Wat doen jullie met de resultaten?
We publiceren de resultaten van het project in de bunker op dit blog. We documenteren wat er gebeurt. Uiteindelijk is het de bedoeling om een tentoonstelling te maken. Op die tentoonstelling laten we zien wat voor werk de kunstenaars hebben gemaakt en op wat voor wijze ze de bunker hebben gebruikt.

gerelateerde kunstenaars WERKPERIODE ROB GROOT ZEVERT