studio omstand

In Medias Res – Ticket to the Future, samengesteld door curator Fenne Saedt, bracht de kunstwerken van acht kunstenaars bijeen die gewaagde toekomstvoorspellingen doen, of (droom)werelden creëren die ver van de onze af lijken te staan.

Zij reageren niet direct op de grote thema’s die onze tijd domineren, zoals de oorlog in Oekraïne, woningnood, racisme, natuurrampen of depressieve klachten door de corona-epidemie, maar reageren juist indirect. Ze doen dit door nieuwe werelden te scheppen die zich de ene keer manifesteren in buitenaardse, verontrustende en soms ronduit dystopische kunstwerken. Vooral in tijden waarin de kleuren in onze fictieve werkelijkheid meer lijken te gloeien dan wat we daadwerkelijk om ons heen zien, hebben mensen een soort fantasie en verlangen naar een andere wereld.

In Medias Res is een tentoonstellingsreeks waar elk jaar opnieuw wordt gezocht naar een gemeenschappelijk thema of een gedeelde tendens die is te bespeuren in het werk van jonge makers. Ieder jaar organiseert Omstand een aflevering, om te snappen wat makers van nu beweegt. Het doel van deze serie tentoonstellingen is de tijdgeest van nu te (be)grijpen en in een soort tijdcapsule te vangen. De naam In Medias Res is ontleend aan de Latijnse term die zich vertaalt als: Een relatieve tijdsaanduiding, waarbij je midden in een verhaal valt. Vanuit die gedachte ontstond de kerngedachte voor deze tentoonstelling, het werd een thema dat allesbehalve nieuw is want elke tijd kent zo zijn eigen kleur. De eerste editie uit deze serie heet: Ticket to the Future

De Deelnemers:

Lema Ahmadi

Lema Ahmadi maakt sculpturen, installaties en mixed media kunstwerken.
Door in haar werk te refereren aan de romantiek, de zwarte humor en de symboliek van het monsterachtige, verwijst ze met haar werk naar een vroegere traditie van de herinneringskunst en herkenning die deel uitmaken van een collectief geheugen. Daarmee zet Ahmade de kijker ertoe aan zelf nieuwe associaties te maken en na te denken over die schijnbaar vertrouwde werkelijkheid.

Haar werken zijn gelaagde beelden waarin kwetsbaarheid en instabiliteit van onze schijnbare vertrouwde werkelijkheid in twijfel wordt getrokken. Dit doet Ahmadi onder andere door een scheiding tussen droom en werkelijkheid te ontkennen. Met haar sculpturen probeert ze de natuur na te bootsen, bijna als een persoonlijk bezweringsritueel.  Organisch en met herkenbare verwijzingen naar bomen en planten. Maar in tegenstelling tot de natuur zoals wij die kennen is alles in haar futuristische sculpturen ontzettend afgewerkt en glanzend.

Haar collages bestaan uit afbeeldingen van mensen met verschillende culturele achtergronden die worden omringt door duizenden kleine afbeeldingen van dieren, planten en kunstwerken. De figuren in de collage hebben niet door dat ze deel uitmaken van een groter geheel.Lema Ahmadi | Spirits | collage | 2022Lema Ahmadi | Wish you where here | mixed media | 180 x 110 x 90 cm | 2022

Sarjon Azouz

Sarjon Azouz werkt als  multidisciplinaire kunstenaar onder andere met het begrip ijdelheid van kunstenaars en doet onderzoek naar identiteitspolitiek. Dit doet hen door het schrijven en vertellen van verhalen, het ontwikkelen van performances en het maken van audiovisuele werken en kunstinstallaties. Met geluid, woorden en rekwisieten bouwt Azouz composities die voor verschillende ruimte- en media-interventies telkens kunnen worden aangepast, waarmee hen werelden bouwt die meestal sociale en culturele constructies uit het echte leven omvatten.

Hun praktijk draait om het vinden van verschillende manieren om ruimte te creëren voor de vele alter ego’s die hen hanteert. Hun namen zijn Sarjon, Sargon, Shivers, Ra’sh, BIMBO ZYGOTE, Gore Dealer Baby, Asmahan, en NIET Laila! Het zijn allemaal namen die debatteren in een post-narratief bestaan over motieven, denkbeelden en implicaties van hun bestaande lichaam. De terugkerende vraag is telkens Waar besta ik en richt zich op het “waar”. Waar krijgen deze {Ik}’s zeggenschap, urgentie en controle? Als ze uiteindelijk spreken, maakt het niet uit wat ze daadwerkelijk te zeggen hebben. Azouz’praktijk richt zich op de rekwisieten, ruimtes en instrumenten die hen nodig heeft om hun stem te vinden en hun macht te verwerven en daarmee het publiek uit te dagen hun eigen agency en de impact van identiteitspolitiek op deze werelden te bevragen.

Sarjon Azouz | Bimbo Zygote | video installatie | 2022
Sarjon Azouz | Bimbo Zygote | video installatie | 2022

 

Milla dL

In de expo Ticket to the Future toonde ze een futuristisch researchproject The Walking Garden dat zich afspeelt in 2085. Een interdisciplinair project waarin kunst en speculatief ontwerp worden samengevoegd, geïnspireerd door dL’s opvoeding in de Khaleej, en de ongrijpbare gesloten cultuur van Harmala. Ze maakte een bodysuit van biologisch afbreekbare en in wateroplosbare materialen zoals agar-agar bioplastic en onverzegeld gips. Na een verblijf in het Midden-Oosten was dL in staat haar filosofische overtuigingen als kunstenaar te formuleren en dacht ze een ‘wat als’ scenario uit en formuleerde ze hoe het artefact (het bodysuit) verder kon extrapoleren. “Er is maar één levensdoel: Het bouwen van een prototype van een gemodificeerd lichaamspak waarop planten groeien voor je voeding en onderdak. In ruil daarvoor wordt u gedwongen uw lichaamsruimte te delen (symbiotisch) met deze levende organismen die uw bewustzijn en aandacht opeisen door uw bewegingsvrijheid en milieuacties te dicteren.”


Milla dL | The Walking Garden | Speculatif design | organic mixed media | 2022

//

Haeven Lee

Haeven Lee is een kunstenaar die de lokale omstandigheden van specifieke plaatsen vastlegt via verschillende media. Ze verkent het geopolitieke landschap van grens- en bufferzones over de hele wereld, van portretten tot landschapsschilderijen, in de vorm van ‘schilderkunstige’ studies van dergelijke plaatsen en personen. Lee ontrafelt de gedachten over de landschappen die ze heeft ervaren in tekeningen, schilderijen, objecten, installaties, video’s, publicaties en samenwerkingen.  Ze maakt ook ‘Cosmic race’ portretten van mensfiguren die ze mixt met planten en droomachtige schilderijen van ‘bufferzones’: zones die tussen kunstmatig en natuurlijk, soms tussen verschillende gezichtspunten, en zelfs tussen verschillende materialen in liggen.Haevan Lee | Uit de serie The Cosmic Race | oil on canvas inclusief frame | 35 x 55 cm | 2020

Haevan Lee | Buffer Zone | oil on canvas | installatie | 157 x 911,5 cm | 2021
//

Daan Peeters

Daan Peeters is beeldhouwer, ceramist, assemblage en installatiekunstenaar. In deze digitale wereld waarin we in hoog tempo beelden consumeren, neemt Peeters de rol aan van ‘beeldveelvraat’. Het verzamelen van beelden is voor hem een manier geworden om naar zijn omgeving te kijken. Door de hoge snelheid waarop zijn “verzameling” groeit ontstaat er in zijn onderbewustzijn één grote waas van beelden. Deze invloeden gaan als het ware een eigen leven leiden en uiten zich op deze manier ook in een minder concrete, vaak wat abstractere vorm, bijna zoals een muziek sample. Vervolgens legt Daan over deze beeld samples weer verbanden tussen verschillende perioden in de tijd. Hij plukt karakteristieke kenmerken van uiteenlopende culturen en van diverse tijdsperiodes die hij vervolgens mixt en matcht en vertaalt in materialen zoals keramiek, epoxy of staal. Hij laat deze beelden samensmelten in zijn werk door ze te vervagen, te bedekken of te infecteren. Hierdoor ontstaan er kunstwerken die eruit zien als buitenaardse wezens en sculpturen die aan maquettes van futuristische monumenten of gebouwen doen denken.


Daan Peeters | Defending an illusion | Kneed epoxy, gips, olieverf | 2021

/

Fabian Friese

Fabian Friese maakt beelden en kunstinstallaties omdat hij graag onze kijk op het verleden, het huidige nu en onze ideeën voor een mogelijke toekomst in twijfel trekt. Zijn werk is gebaseerd op verschillende media, zoals beeldhouwkunst, film, licht, performance, maar ook levende materialen zoals planten en bomen. Friese omschrijft zelf zijn kunst als “uitgebreide” sculpturen. Hij probeert beelden te creëren van verschillende werkelijkheden. De belangrijkste focus daarbij is een op tijd gebaseerde visie, waarbij hij de ordening van de verhalen en de objecten verandert. Hij gebruikt momenten of zoekt naar verhalen die verband houden met het verleden – momenten die gebaseerd zijn op onze geschiedenis maar ook van invloed zullen zijn op de tijd die nog komen gaat. In deze context combineert hij ‘echte’ beelden van een reeds vervlogen werkelijkheid met fictie. Deze fictieve momenten verwijzen op hun beurt weer naar de werkelijkheid of zijn daar in ieder geval sterk mee verbonden, waardoor de ervaring van de kijker ergens tussen feit en fictie zweeft. In het beste geval bevindt de kijker zich in een situatie waarin zowel het bekende als het onbekende moet worden onderzocht, bijna zoals in een droomwereld.
Fabian Friese | Sleeping Architect | immersieve mixed media installatie

//

Martyna Pekala

Martyna Pekala is een multimedia kunstenaar. Door middel van video, installatiekunst, performance en kostuum design hergebruikt en samplet ze symbolen waarmee ze haar verhalen vormgeeft, in een poging de nadruk te leggen op de vage grens tussen de fysieke en virtuele werkelijkheid. Uitgangspunt van haar multidisciplinaire kunstpraktijk is de digitale media, maar vaak hebben haar werken de neiging om een fysieke vorm aan te nemen.

Met haar kunstpraktijk wil Pekala nadenken over haar persoonlijke ervaring met identiteitsvorming in de steeds veranderende cyberwereld die zich telkens aandient als een belofte, maar in de praktijk eerder een bedreiging vormt voor onze collectieve visie op de toekomst. In essentie probeert Pekala met haar werk een tastbare vorm te vinden die aansluit bij de digitale wereld. Een vorm die vloeibaar is en niet gebonden aan fysieke wetten, waardoor haar werken een verleidelijke, parallelle dimensie kunnen vormen: een wereld waarin zoveel meer mogelijk is dan in onze fysieke werkelijkheid. In tijden van crisis heeft men vaak de neiging te willen ontsnappen aan de problemen van onze wereld. Pekala’s werk doet een poging deze neiging te vermijden.


Martyna Pekala | Metopia | mixed media video-installatie | 2022

 

Sally Santana

Glas is het medium van kunstenaar Sally Santana. Vanuit haar voorliefde voor dit materiaal maakt Santana ruimtelijke kunstinstallaties waar uiteenlopende media en ook andere materialen in samenkomen. Haar installaties doen denken aan absurde, apocalyptische werelden die ver van onze eigen werkelijkheid lijken te bestaan. Haar gevonden (film)beelden zijn zo bizar dat het eerder doet denken aan scenes uit een science fiction film dan van de verfilming van de realiteit. Desalniettemin is al het materiaal waar ze mee werkt ‘echt’.

Het begrijpen van dit materiaal en de kennis erover is één van de pijlers van haar praktijk. Met behulp van materialen als uraniumglas, found footage van de voorbereiding van de eerste nucleaire bom, glas dat door blikseminslagen werd gevormd, zwart zand, klei of natuurlijke pigmenten neemt Sally ons mee in het rijk van ’toevallige’ glassoorten. Hiermee bedoelt ze glas dat is gemaakt zonder menselijke bedoeling of interventie. Bijvoorbeeld fractal buizen van glas onder de grond, door bliksem gevormd.


Sally Santana | Accidental Glass | mixed media video-installatie | 2022

alle foto’s door Django van Ardenne

gerelateerde kunstenaars IN MEDIAS RES: TICKET TO THE FUTURE