Expositie

einfühlung / ashes / mouth / void / mania / ssssshhh

studio omstand

OMSTAND × KUNSTPODIUM T presenteren: einfühlung / ashes / mouth / void / mania / ssssshhh

Deze tentoonstelling komt voort uit een samenwerking tussen Omstand, Arnhem en het Apprentice Master programma van Kunstpodium T, Tilburg. In deze tentoonstelling van het Apprentice Master seizoen ’22/’23 worden talentvolle jonge kunstenaars gekoppeld aan een ervaren hedendaagse kunstenaar. Samen maken ze nieuw werk dat in deze groepstentoonstelling te zien is. Kunstpodium T werkt voor dit project samen met verschillende gastlocaties. Omstand is gastheer van de tentoonstelling: einfühlung / ashes / mouth / void / mania / ssssshhh.

Zes kamers, zes woorden, vijf kunstenaars, drie weken
Elke kamer met een raamwerk voor gedachten en samenwerking

De glazen ruimte is voor Einfühlung,
we strekken ons uit tot lijnen, vormen, objecten en elkaar
bewegend tussen verwantschap en verschil

De accuruimte bevat onze leegte. Nietsheid, leeggelopen en gevuld.
Dan komen we binnen bij de mond, om een paar stappen later uit elkaar te vallen. Alles wat was is zwart geworden. Manie volgt. Zo’n subtiele soort die bezit neemt van het kunstenaarsbrein, of degene die los staat van de realiteit. Woorden lossen op in zachte klanken.

De deelnemende kunstenaars:
Lieve van den Bijgaart
Sarah Dietz
Lucas Mergler
Bart Pols
en Eva Spierenburg (Eva was tevens de master)

 

 

Lieve van den Bijgaart

Lieve probeert haar eigen (duistere) werkelijkheid te creëren door middel van haar werk. Dit doet ze op heel veel verschillende manieren. Ze verzamelt onder anderen dode vogels, typemachines, oude boeken en rozenkransen. Deze diverse voorwerpen verwerkt ze door middel van keramiek, glazuur en aluminium in haar werk. Op deze manier veranderen deze objecten maar blijven ze nog wel herkenbaar. Deze herkenbaarheid zie je ook terug in de tekeningen en schilderingen van Lieve. Ook daar komen herkenbare dingen in terug. Net als tegenstellingen, toevalligheden, contrasten, verbindingen, teksten en non-teksten.

Deze diverse objecten en werken komen vaak tot uitingen in installaties in combinatie met geluid. Dit geluid is vaak een bewerkte verzameling van gevonden opgenomen geluiden, of vervreemde geluiden gemaakt met een gitaar, typemachine, harp en meer.


Lieve van den Bijgaart | Metaal als mal | 2023 (achtergrond Eva Spierenburg)

Lieve van den Bijgaart | Residu residentie | 2023

Lieve van den Bijgaart | (nog geen titel) | 2022 & Typewriter | 2021

 

Sarah Dietz

De werken die Sarah maakt zijn nauw verbonden met haarzelf. Vaak toont het een innerlijke wereld die te maken heeft met angst, kwetsbaarheid, ongemak en melancholie. In haarwerk is ze op zoek naar de emotionele niet-tastbare werkelijkheid, waar we allemaal mee te maken hebben maar die in dit digitale tijdperk soms moeilijk te vinden is.

Haar werk bestaat voornamelijk uit tekeningen. Tekenen is heel belangrijk voor haar, het is een manier om alles wat zij ervaart begrijpelijk te maken. De daadkracht, de directheid en de meditatieve aspecten die het medium voor haar vertegenwoordigen voegen een extra laag toe aan de onderwerpen die ze in haar werk vaak gebruik .

Ook het arbeidsintensieve karakter van het werk en het feit dat je duidelijk kunt zien hoeveel tijd erin is gaan zitten, dragen daaraan bij.Ook verzamelt zij oude foto’s, boeken, meubels enzovoort. Zij vind het fascinerend hoe iets de tijd tastbaar kan maken en je voor een fractie van een seconde een gevoel van verbondenheid en angst kan geven. Aspecten hiervan gebruik ze vaak in haar werk. Soms een patroon, een kleur, maar vaak gewoon het gevoel dat het oproept.

 


Sarah Dietz | (Nog geen titel) | 2023

Sarah Dietz | Void | 2020

Sarah Dietz | (Nog geen titel) | 2023

 

Lucas Mergler

In het werk van Lucas Mergler gaat het om het gebruiken van de ruimte en vorm van het menselijk lichaam. Mergler onderzoekt de relatie tussen positieve en negatieve ruimte. Hij vraagt zich af welk volume een lichaam inneemt in de ruimte. Dit resulteert vaak in abstracte sculpturen waar in elk werk een referentie zit naar het eigen lichaam van de kunstenaar. De afgelopen tijd heeft Mergler zich bezig gehouden met de expansie van die ruimte en doet verder onderzoek naar de vorm daarvan. In werken van menselijk formaat gebruikt hij materialen zoals lood, hout, gips, klei en beton. Volgens Mergler is het van belang dat de kunstenaar de werken met de hand opbouwt om zo een sterkere relatie aan te gaan met het materiaal. Door met verschillende materialen te werken probeert hij een vorm te vinden waar mensen zich tot kunnen verhouden. Mergler benoemt het volume van de mens en transformeert deze naar een vorm die de ruimte ervan benadrukt.


Lucas Mergler | Resurrection | 2023

Lucas Mergler | Ashes | 2023 (met links werk van Bart Pols | Zelfportret als doek (met arm) | 2023 & boven werk van Lieve van den Bijgaart | Vogel | 2023) | wandschildering houtskool van Eva Spierenburg

Lucas Mergler | Figures | 2023 & Corpus | 2023

 

Bart Pols

Het werk van Bart Pols bestaat uit tekeningen, collages, schilderijen, sculpturen en performances, waarin het leven centraal staat en hij vanuit een autobiografisch startpunt probeert zijn onderzoek naar diverse schijnbare tegenstellingen in het leven, naar beeld te vertalen.

De ogenschijnlijke tegenstellingendie Pols fascineren in het dagelijks leven –zoals leven en dood, liefde en jaloezie, komedie en tragiek, seksualiteit en macht– dienen als aanleiding voor zijn werk dat vanuit een onderzoekende houding deze tegenstellingen benadert met de vraag of het wel degelijk tegenstellingen zijn.

Tegelijkertijd is hij op zoek naar een balans tussen handwerk en technisch kunnen aan de ene kant, en een flirt met amateurisme aan de andere kant. De rol van de ongeschoolde amateur, de prutser, geeft vrijheid en kan provocatief werken in het oplopende intellectuele discours van de hedendaagse kunst.


Bart Pols | Hoor & wederhoor | 2023 | (2 delen)

Bart Pols | Hoor & wederhoor | 2023 | (2 delen)

Bart Pols | Zelfportret als doek (met arm) | 2023

Bart Pols | Piet en herhaal | 2023

 

Eva Spierenburg

Eva Spierenburgs praktijk bestaat uit installaties, tekeningen, schilderijen, video en performance.

Spierenburgs werk beschrijft de relatie tussen onze innerlijke processen, en het fysieke lichaam in interactie met de wereld. Het lichaam functioneert als een drager voor het individu; een omhulsel waarin ervaringen en zintuiglijke waarnemingen zich manifesteren en worden opgeslagen. Met haar werk probeert ze vormen te vinden voor menselijke processen die zich aan grip en taal onttrekken. Een uiting van persoonlijke narratieven en herinneringen die het individuele overstijgen, op zoek naar onze gedeelde menselijkheid. Terugkerende thema’s zijn de kwetsbaarheid van lichaam en geest, tijdelijkheid, aanraking en de verbinding tussen uitersten zoals afwezig-aanwezig, inwendig-uitwendig, hard-zacht, aards-religieus.


Eva Spierenburg | Recollecting the body (23) | 2021

Eva Spierenburg | Recollecting the body (23) | 2021

Eva Spierenburg | Persistent absence | 2023 (met op de voorgrond werk van Lucas Mergler | Resurrection | 2023)

 

 

gerelateerde kunstenaars einfühlung / ashes / mouth / void / mania / ssssshhh