Kunstenaar

Lema Ahmadi

www.instagram.com/didamamel


Lema Ahmadi (Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1993),
studeerde Beeldhouwen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, BA in 2022 en aan de Academie voor Schone Kunsten in Praag, 2021 (Erasmus+). Ze woont en werkt in Berlijn.

Ze maakt sculpturen, installaties en mixed media kunstwerken.
Door in haar werk te refereren aan de romantiek, de zwarte humor en de symboliek van het monsterachtige, verwijst ze met haar werk naar een vroegere traditie van de herinneringskunst en herkenning die deel uitmaken van een collectief geheugen. Daarmee zet ze de kijker ertoe aan zelf nieuwe associaties te maken en na te denken over die schijnbaar vertrouwde werkelijkheid.

Haar werken zijn gelaagde beelden waarin kwetsbaarheid en instabiliteit van onze schijnbare vertrouwde werkelijkheid in twijfel wordt getrokken. Dit doet ze onder andere door een scheiding tussen droom en werkelijkheid te ontkennen. Met haar sculpturen probeert Ahmadi de natuur na te bootsen, bijna als een persoonlijk bezweringsritueel.  Organisch en met herkenbare verwijzingen naar bomen en planten. Maar in tegenstelling tot de natuur zoals wij die kennen is alles in haar futuristische sculpturen ontzettend afgewerkt en glanzend.
Haar collages bestaan uit afbeeldingen van mensen met verschillende culturele achtergronden die worden omringt door duizenden kleine afbeeldingen van dieren, planten en kunstwerken. De figuren in de collage hebben niet door dat ze deel uitmaken van een groter geheel.

 

 

 

Activiteiten van Lema Ahmadi binnen Omstand