studio omstand

De tentoonstelling BENEATH THE UNDERGROWTH was een duo-presentatie van Arno Westerberg en Larissa Esvelt. Een zomer-werkperiode annex verblijf in AIR Omstand, werd afgesloten met een duo-presentatie, onder leiding van Omstand (Curator).

Eens per jaar in de zomer biedt AIR Omstand kunstenaars een unieke kans om een tentoonstelling te realiseren in combinatie met een Artist In Residence (verblijf- en werkperiode). Dit jaar werden twee jonge startende kunstenaars uitgenodigd en gevraagd te reflecteren op hun eigen werk, om reeds bestaand werk te tonen, nieuw werk te maken en/of nieuwe inzichten te testen voor de expositie. Na een onderlinge kennismaking en een aantal gesprekken tussen de twee deelnemers ontstond de titel voor deze tentoonstelling: Beneath the Undergrowth.

 

Arno Westerberg

De praktijk van Arno Westerberg bestaat uit schilderen en tekenen, waarbij hij soms een uitstapje maakt naar ruimtelijk werk. Westerberg maakt grote olieverfschilderijen van de natuur, op micro- en macroniveau, waarbij elk element zijn eigen specifieke plek op het doek heeft. De werken kunnen zowel brutaal en speels als serieus en analytisch genoemd worden. In zijn schilderijen archiveert hij momenten, gevoelens en associaties. Arno kiest zijn onderwerpen intuïtief, altijd vertrekkend vanuit een idee. Nieuwsgierigheid naar het nieuwe en onbekende is een belangrijke drijfveer in zijn werk.

Westerberg begint aan nieuwe schilderijen door hetzelfde onderwerp eerst meerdere keren te schilderen, een proces waarbij hij op zoek gaat naar het meest waarachtige beeld. Het zijn eerder herhalingen dan verhaallijnen of delen van een lineaire structuur. Een goed beeld dient een doel en reikt naar een nieuwe betekenis. Hij kan lang nadenken voordat hij aan een werk begint, maar tijdens het schilderen wordt het oorspronkelijke plan altijd nutteloos. Op dat moment onderzoekt hij wat het schilderij zelf nodig heeft — zoekend naar momenten van verandering. Hij bestudeert de compositie en de manier waarop het licht binnenvalt, maar bovenal probeert hij het schilderij te laten ademen. Als hij naar een voltooid werk kijkt, kan hij de esthetische keuzes die hij heeft gemaakt herkennen, maar idealiter gaat een werk een eigen leven leiden.

 
Arno Westerberg | Work in Progress | foto: Rob Groot Zevert
Arno Westerberg | uit de serie: the most natural thing in the world|
Arno Westerberg | uit de serie: the most natural thing in the world

 

Larissa Esvelt

Larissa Esvelt maakt grote kleurige werken en visueel overvloedige kunstinstallaties van o.a. stof en keramiek, aangevuld met schijnbaar praktische objecten zoals sokkels en ligstoelen. Ze richt daarbij complete ruimtes opnieuw in en maakt objecten die vragen om aangeraakt te worden. Haar werk wordt gedreven door het benaderen en blootleggen van onderliggend ongemak, en houdt zich vooral bezig met de complexiteit die ontstaat door de overlapping van persoonlijke identiteiten met fantasieën, verlangens, fictie en met de werkelijkheid. De ambigue relatie die mensen hebben met vrouwelijkheid, het vrouwelijk lichaam en de obsessie met schoonheid.

Met name het gebied waar feit en fictie vertroebelen en die betrekking hebben op de identiteiten die wij opgelegd krijgen, hebben gekregen of onszelf opleggen, is onderwerp voor nader onderzoek en één van de terugkerende thema’s in het oeuvre van Esvelt. Omdat ze binnen haar werk geen antwoorden wil geven maar juist vragen wil stellen, worden haar beelden niet beperkt tot haar eigen belevingswereld maar gaan ze al vragend de dialoog aan met de toeschouwer. Op die manier probeert Esvelt, met de beelden die ze maakt, de toeschouwer op een meer lichamelijke manier te raken en biedt ze de toeschouwer een kans om op een zachtere, meer empathische manier benaderd te worden. Het zachte en liefelijke karakter kan daarentegen ook schone schijn zijn, en dient als aas voor onderliggend ongemak, twijfel en angst.


Larissa Esvelt | Like fisch or like bird & To be Shrubbery

Larissa Esvelt | Overview expo with Doll on het Chaise Loungue, A Body Grey, Yarn (drapery)

Larissa Esvelt | The Bath

Alle foto’s door Django van Ardenne, tenzij anders vermeld

gerelateerde kunstenaars BENEATH THE UNDERGROWTH