Expositie

IN YOUR TOUCH, I REMAIN

studio omstand

AIR Omstand 2021: Narges Mohammadi

Voor deze residency-periode bij Omstand werken we samen met het curatorenteam van sonsbeek20→24

Narges Mohammadi is een betrokken kunstenaar, beeldhouwer en verhalenverteller, opgegroeid in Nederland, met een etnisch-culturele diaspora achtergrond. Het werk van Narges en haar voorstel voor de residence-periode paste perfect bij de thematiek Sonsbeek 20–>24. In haar voorstel zag ze voor zichzelf een rol weggelegd als maker en als curator, waardoor ze andere kunstenaars kon uitnodigen te participeren bij haar project.

Omstand was vooral enthousiast over Mohammadi’s werk omdat ze in staat is de belangstelling voor haar onderwerpen te vertalen in krachtige beelden die ook nog eens bijzonder poëtisch zijn. Haar werk is actueel, haar materiaalgebruik bijzonder interessant, en ook de fysieke verschijningsvorm past erg goed bij het soort werk dat we graag willen tonen bij Omstand.

Narges Mohammadi in haar werk In Gratitude, 2021. Foto: Ivonne Zijp

 

Opdracht / voorstel

In relatie tot de residentie wilde Narges Mohammadi een tentoonstellingsprogramma vormgeven rondom het thema ‘residu’ – de in onze lichamen achtergebleven sporen van onze (voor)ouders. Ze nodigde voor dit programma enkele opkomende en gevestigde kunstenaars uit – wiens praktijken Narges’ bewondert en die raakvlakken hebben in relatie tot haar eigen werk. De titel voor het project was van begin af aan dezelfde: In your touch, I remain. Naast het tentoonstellingsprogramma ontwikkelde Narges een ronde-tafel-gesprek tussen de deelnemende kunstenaars en hun ouders, een performance en er verscheen een publicatie bij de tentoonstelling.

Om ervoor te zorgen dat Narges Mohammadi haar aandacht kon richten op de werkperiode in de residentie, werd het tentoonstellingsprogramma in samenwerking georganiseerd met curator Stein van der Ziel.

 

De werkperiode: In Gratitude 

Uit het magazine In Your Touch, I Remain:

“In Gratitude toont zich in potentie als monument voor overgangsmomenten. In het werk zijn zowel metaforische als fysieke passages met elkaar verweven. Ten eerste gaat het publiek door de ruimte; halverwege wordt de aandacht gericht op het volgen van de traptreden die naar een deur aan beide zijden van de muren leiden. Wat zowel de deuren als de trap definieert, is niet alleen hun bijbehorende materiële kwaliteit, maar ook hun vermogen om, symbolisch, de verschillende ruimtes van elkaar te scheiden als met elkaar te verbinden.”

Narges Mohammadi | In Gratitude | constructie uit hout en gips | 2,4 m x 2, 9 m x 3,3 m | 2021 | foto: Ivonne Zijp
Tentoonstelling: In Your Touch, I Remain

Narges Mohammadi presenteerde na een woon/werkperiode van ruim 6 weken niet alleen nieuw werk, maar simultaan daaraan ook een groepstentoonstelling met kunstenaars Riun Jo, Suyoung Yang, Solenne Tadros en Emmeline de Mooij.
In Your Touch, I Remain onderzocht het ‘residu’ als verbindende schakel tussen het verleden en het nu, als testament van de vormende impact van vorige generaties op onze realiteit. Vanuit Mohammadi’s benoeming van het ‘residu’ als de in ons lichaam achtergebleven sporen van onze (voor)ouders benadert de tentoonstelling thema’s rondom ‘the bodily’, aanraking en intimiteit, memorie, huid, polyfonie en tactiliteit.

Idee en concept: Narges Mohammadi
Tentoonstellingsmanager/auteur/co-curator: Stein van der Ziel
Advies: Amal Alhaag, van sonsbeek 20→24 curator team
Productie en advies: Rob Groot Zevert (Omstand)
Productieassistent: Ivo Rodriguez
Grafic Design Magazine (onderdeel van de expo): Kexin Hao
Deelnemende kunstenaars: Riun Jo, Emmeline de Mooij, Solenne Tadros, Suyoung Yang en Narges Mohammadi 

Riun Jo | 집/Jib | Hanji (Koreaans papier) | 2020 | foto: Ivonne Zijp
Riun Jo | 집/Jib | Hanji (Koreaans papier) | 2020 | foto: Ivonne Zijp

Narges Mohammadi | In Gratitude | constructie uit hout en gips | 2,4 m x 2, 9 m x 3,3 m | 2021 | foto: Ivonne Zijp

Suyoung Yang | Wood sculptures, part of  A Porous Room | 2021 | foto: Ivonne Zijp


Suyoung Yang | Wood sculptures, part of  A Porous Room | 2021 | foto: Ivonne Zijp

Emmeline de Mooij | Poging tot een Dutje | installatie | 2018 | foto: Ivonne Zijp


Emmeline de Mooij | Poging tot een Dutje | installatie | 2018 | foto: Ivonne Zijp

Solenne Tadros | (x)odus | VR | 2018

Solenne Tadros | (x)odus | VR | 2018 | foto: Ivonne Zijp

 

Rondetafelgesprek

Tijdens de tentoonstelling  In Your Touch, I Remain vond een rondetafelgesprek plaats onder leiding van de moderator en actrice Nazmiye Oral, waarbij de kunstenaars Riun Jo, Suyoung Yang, Solenne Tadros, Emmeline de Mooij en Narges Mohammadi met het oog op ‘daar waar we vandaan komen’ met hun ouders reflecteerden op hun werk en hun kunstpraktijk. Het vond plaats bij Omstand op 18 september 2021. De basis-voertaal was Engels. Verder werd er gesproken in het Nederlands, Koreaans, Hebreeuws, Arabisch en op het einde zelfs Farsi.
Het live-event bracht alle deelnemende kunstenaars samen om na te denken over hun werk in relatie tot het tentoonstellingsthema Residu. (Hoe je achtergrond bepalend is voor het werk dat je maakt. Hoeveel er achterblijft). Het rondetafelgesprek draaide om de ervaringen van zowel kunstenaars als hun ouders met kunst in het algemeen en met de persoonlijke kunstpraktijk (van het kind) in het bijzonder.  Zowel de kunstenaars als hun ouder(s) werden uitgenodigd om mee te praten en na te denken over de vraag in hoeverre de familiale geschiedenissen een bepalende rol spelen in de positie die elk van de kunstenaars inneemt. Wat zijn de aspiraties, onzekerheden en hoop die ze voor elkaar delen?

Melisa Can (schrijver/journaliste) was aanwezig bij het gesprek en schreef daarover deze tekst, de foto’s zijn van Rowana Sleegers (de intern van Omstand tijdens deze periode)

Performance

Een performance voor een kleinschalig publiek, waarbinnen Narges Mohammadi poogde een sculptuur te worden net zoals In Gratitude door zichzelf te bedekken en daarna te ontdoen van gesmolten pure chocolade.

 

 

Artist talk
foto: Ivonne Zijp

Op 23 september 2021 was er bij Bar DE.GROEN een Artist talk met Narges Mohammadi, o.l.v. moderator Fenne Saedt. Hierbij kwamen de thema’s en drijfveren aan de orde die aan de basis lagen voor de werkperiode bij Omstand en de keuzes voor de deelnemende kunstenaars. Na de pauze toonden we de video The Making of Passing Traces, gemaakt door Julia Sterre Schmitz in 2020.


Still uit The Making of Passing Traces | Julia Sterre Schmitz | video installatie | 2020

Still uit The Making of Passing Traces | Julia Sterre Schmitz | video installatie | 2020

 

Recensies / bijlagen:

KliK  hier voor de recensie van de Volkskrant
Klik hier  voor de recensie van Metropolis M
Review Rondetafelgesprek door Melisa Can >>  deze tekst

© omstand  –  augustus 2021


In Your Touch, I Remain
naar een idee van Narges Mohammadi, werd ondersteund door:
Stroom Den Haag, Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem en Prins Bernhard Cultuurfonds.
Dank aan:
Rob Groot Zevert (Producent Omstand),
Amal Alhaag (Curator namens sonsbeek 20→24 curator team),
Stein van der Ziel (Tentoonstellingsmanager),
Ivo Rodrigues (Hoofd productie),
Kexin Hao (Grafic Design)

Om het magazine van IN YOUR TOUCH, I REMAIN online te lezen: klik hier!