Kunstenaar

Mireille Tap

www.mireilletap.com


– Bovenste afbeeldingen: FEELING NEEDY
Sofa with
FEELING NEEDY Flower pillow – FEELING NEEDY Pop 1, 2, 3 & 4 with unique music composition by Thomas Bürger – 2022 (foto: Django v. Ardenne)
– Performance at graduation show 2015 – Fine Art, Hogeschool ArtEZ, Arnhem

 

 

Mireille Tap (1990)

Mireille Tap is beeldend kunstenaar, performances-artist en freelance curator en maakte tot nov. 2020 onderdeel uit van het team van Omstand.

Mireille maakt momenteel onderdeel uit van Syzygy_collective, samen met Sibylle Eimermacher en Brieke Drost. Een collectief van drie generaties vrouwelijke kunstprofessionals die hun krachten hebben gebundeld. De naam Syzygy slaat op het moment waarop drie hemellichamen zich in een rechte lijn ten opzichte van elkaar bevinden en beïnvloeden, zoals tijdens een zonsverduistering. Als collectief zijn ze toegewijd aan het intuïtieve, intieme, zachte en  verbindende. Kwetsbaarheid zien ze als kracht!
In het kader van de expositie  State of Cling in Omstand, werden de tentoonstellingruimtes  “aangekleed”  (uitvoering i.s.m. Syzygy_collective)

Als beeldend kunstenaar maakt ze sculpturen, installaties en live lecture-performances waarmee zij (digitale) communicatie en hedendaagse sociale verhoudingen bevraagt. In een poëtische en absurde beeldtaal verhoudt Mireille zich tot thema’s als contact, liefde, eenzaamheid en geborgenheid. De onderwerpen waarmee Mireille werkt zijn nauw verbonden met de publieke ruimte. Contact en samenleven vinden hier immers bij uitstek plaats. Ze is gefascineerd door het bestaan van de scheiding tussen privé- en openbaar en onderzoekt de cultuur die dit bepaalt. Ze stelt zichzelf vragen die met het innemen van ruimte te maken hebben. Vragen als: Heb ik recht op een eigen huis? Wat is de ethiek achter claimen? Hoe transformeert publieke ruimte naar privé?

Zie ook:

Activiteiten van Mireille Tap binnen Omstand