studio omstand

Met:
Eothen Stearn (VK), Klaas Kloosterboer, Micha Zweifel (CH), Jan van Oordt (CH), Simone Albers en Maarten Nico.

Alle foto’s zijn gemaakt  door Ivonne Zijp
Afb. boven: publiek in de Accuruimte bekijken het werk van Klaas Kloosterboer

 

PROGRAMMA 3 t/m 25 november 2018:


in Accuruimte: “Voor de accuruimte” van Klaas Kloosterboer
Samenstelling: Lieven Hendriks voor Studio Omstand

Beginnen.
Opnieuw beginnen.
Met bruin vlekken maken.
Vlekken zien.
Herhalen en afwijken.
Dit is geen dierenverblijf hier.

Patronen herkennen en camoufleren.
Kijken en opnieuw kijken.
Kijken en denken en opnieuw denken.

Denken is opnieuw maken.
Alles is anders en alles is hetzelfde.

Kloosterboer werkt als een onderzoeker, uitvinder en maakt schilderijen, maar beperkt zich niet tot het beschilderen van canvas. Ook objecten maakt hij tot drager en/of verwerkt deze in installaties.


   

 

 

in Turbinekamers:  “I am not your Guru” een groepsshow met Eothen Stearn (VK), Micha Zweifel (CH) en Jan van Oordt (CH). Samengesteld door Rob Hamelijnck voor Studio Omstand.
Speciaal voor de opening werd er een touringcar ingezet om publiek op en neer te rijden van Omstand naar Rotterdam en omgeving!

Rob Hamelijnck: When Studio Omstand invited me to curate something in the turbinekamers, I wondered if we could start with preparing the space, as in a piece for prepared piano. In one of the cabinets we built a large tribune where one can hang out surrounded by artworks, the entrance is a setting of some sort of foyer,  and in these specific atmosphere and conditions, we will bring in the art and begin to arrange and rearrange until the spirit shines through. The exhibition is an improvisation of artists and curator with the artworks and a prepared space, and we hope that everything will fall into place.

Eothen Stearn (VK): Is a ceramicist, sculptor and performance artist. She lives between Rotterdam and Glasgow. Eo graduated from Goldsmiths, University London, in 2010, and from The Piet Zwart Institute MA Fine Art, Rotterdam, in 2017. In between these Eo attended the The School of the Damned. She writes myths and stories that combine science, technology and socialist-feminism, and also plays in the NL-based band ‘Difficult’ with artists Tracy Hanna and Kari Robertson.

 

Micha Zweifel (CH): Is a sculptor, a writer, and a publisher who works in Rotterdam. Recent exhibitions include Ineinander und Nacheinander (2018) a work thinking about time, travel and dissolution through plaster reliefs and figurative sculpture. (at Treignac Projet in France). His work Kurze Lüftungspause (2017) was one of the winner of the Swiss Art Awards in 2017. This installation alludes to labor conditions as well as how work is situated within daily practices. Zweifel graduated from the Rietveld Academie in 2010 and the Piet Zwart Institute (Master)  in 2014.


 

Jan van Oordt (CH): Is the founder of the residency and artspace La Dépendance in a small datcha. Jan is a Swiss artist and lives and works in Basel and St.Imier and is currently finishing his MA Fine Art at the Academy of Art and Design Basel. To buy la Dépendance, wich contains a small house with land (costs 35,000 francs) he started the analogue crowdfunding project Drawings for la Dépendance. He distributed around 50,000 pieces of paper and so far got around 10,772 drawings back. Until now he sold around 2500 drawings each for 1 Swiss franc.


|

    

 

 


in het Paviljoen: “Transcendental Energies” van Simone Albers.
Samenstelling: Mireille Tap voor Studio Omstand

Een van haar recentere werken is Transcendental Energies, een soort ruimtelijk schilderij van beschilderde opake en transparante plastics. In het paviljoen is er een nieuwe variant van deze installatie te zien zijn.

Gefascineerd door de evolutie van de kosmos en de complexiteit van het bestaan onderzoek Simone Albers de mechanismen die verborgen liggen achter het direct waarneembare. Haar werk is een vertaling van dit onderzoek. De werken bestaan vaak uit meerdere onderdelen waarbij wordt gespeeld met de spanning tussen de losse objecten en het geheel: elk deeltje is zowel een zelfstandige entiteit alsmede onderdeel van een groter systeem.

 

 


In Trafohuisje nr. 1: “Exit Stragegy” (2016) video-loop van Maarten Nico.
Samenstelling: Studio Omstand

Maarten Nico speelt met aspecten en concepten uit de romantiek en combineert deze met de taal van de hedendaagse westerse cultuur. Het werk probeert de aspecten van het leven te benadrukken die vaak als irrelevant of onbelangrijk worden beschouwd.
VIDEOLOOP 11:48 min. / 2016