studio omstand

Zes grote muurschilderingen, zogenaamde murals waren te zien in de expo NEW WALLS in de tentoonstellingsruimtes bij Omstand. In het kader van het Omstand zomerprogramma nodigde Omstand zes kunstenaars uit om in de maanden juli en augustus van 2023 een muurschildering te komen maken. De presentatie van al het werk was aansluitend te zien in de maand september.

De tentoonstelling NEW WALLS vormde een combi programma van het AIR OMSTAND zomerprogramma en de CLUSTER BUBBLE cyclus (CLUSTER BUBBLE IV) en stond onder leiding van curatoren Lieven Hendriks en Rob Groot Zevert. We vroegen 6 tekenaars / schilders /ontwerpers om een ruimte vullende muurschildering te maken tijdens de AIR-zomerperiode. Iedere deelnemer kreeg een locatie aangewezen bij OMSTAND waar, gedurende de zomer, het werk kon worden gerealiseerd. De kunstenaars in kwestie werd gevraagd te reflecteren op het eigen werk en plannen en ideeën te ontwikkelen in relatie tot de ruimtes bij OMSTAND. De deelnemers werden zoveel mogelijk ondersteund in het realiseren van de plannen en de ideeën. De gehele maand september werd ingeruimd om het werk tentoon te stellen. Voor OMSTAND is het belangrijk dat kunstenaars met wie OMSTAND een relatie aangaat, werk maken dat relevant is in de context van de hedendaagse kunstproductie én interesse tonen in het werk van andere kunstenaars. Waar we naar streven is synergie. Het effect van de samenwerking dat groter is dan wat elk van de deelnemers afzonderlijk zou kunnen bereiken. Vandaar de naam ‘CLUSTER BUBBLE’. Het doel van deze serie tentoonstellingen is dat de werken elkaar versterken. Met dit in gedachten behandelen we in de CLUSTER BUBBLE cyclus telkens een medium uit de kunsten, zoals fotografie, tekenen, copy-art, installatiekunst, beeldhouwkunst, etc. Dit keer dus MURALS, waarbij er direct op de muur of op het glas kon worden gewerkt.

Onderdeel van NEW WALLS vormde een publicatie. De tentoonstelling werd afgesloten met een artist talk en een finissage op zondagmiddag 24 sept. Deze artist talk stond onder leiding van Peter Jordaan en werd gehouden bij Collectie DE.GROEN in Arnhem, met twee deelnemers uit de tentoonstelling: Sigrid Calon en Linda Arts. Aansluitend was er de finissage van NEW WALLS bij OMSTAND.


De kunstenaars:
Jeroen Erosie
Sigrid Calon
Koen Taselaar
Linda Arts
Flora Moscovici
Jan van der Ploeg


Jeroen Erosie
Voor NEW WALLS maakte Jeroen een werk (mural) dat geleid wordt door de praktische beperking van de locatie, in dit geval het werken op / met glas. Door het gebruik van kassenwit op glas ontstond de mogelijkheid te spelen met de veranderende doorzichtigheid van de aangebrachte laag; het kan immers aan twee zijden worden aangebracht. Door het kassenwit met de hand aan te brengen ontstond er een vanzelfsprekend kalligrafisch patroon. Het patroon op de ruit zelf is een spel met een tekstueel inhoudelijke bijdrage, In Situ. Het ervaren van de binnen- en buitenruimte en het materiële, handmatige van het werk is afhankelijk van het weer. Naarmate het kassenwit aan de buitenkant onder invloed van regen transparanter wordt, wordt de aan de binnenkant aangebrachte tekst steeds leesbaarder. Zo ontstaat er een werk dat in eerste instantie volstrekt lijkt af te wijken van al het andere werk van Jeroen Erosie, hoewel al deze hierboven genoemde elementen normaal gesproken ook een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van zijn andere murals. In dit geval zijn ze specifiek voor deze plek en deze situatie bedacht en toegepast.


Jeroen Erosie
Volledig, (2023) Installatie/mural in/op het glazen huisje, 300 × 1800 cm
kassenwit op glas

 

Sigrid Calon
Het werkgebied van Sigrid Calon is divers & veelzijdig en komt tot uiting in kunstenaarsboeken, riso-prints, textielobjecten, murals, ruimtelijke installaties en recentelijk ook in keramiek. Door haar liefde en enthousiasme voor experiment greep ze de kans aan om bij OMSTAND te werken met een (voor haar) nieuwe techniek; de spuitbus. Veel hedendaagse muralisten hebben een oorsprong in de graffiti, maar voor Calon, met haar textiele achtergrond, was het een eerste oefening in het zetten van lijnen met spraypaint. Gebiologeerd door de schoonheid van de strakke lijn in combinatie met spraypaint kwam ze tot het plan om deze te combineren. De gevouwen papieren mallen die ze voor dit werk gebruikte, werden onderdeel van het werk en daarmee inzet van een ruimtelijke variant op de mural.


Sigrid Calon
Omstand, (2023) wallpainting 560 × 1780 cm,
spuitverf op gevouwen ersatz papier en op de muur

 

Koen Taselaar
Koen Taselaar maakt eigenzinnige tekeningen, keramiek en fascinerende wandtapijten en mixt graag handmatige en digitale technieken om zijn werk te vernieuwen. Naast wever van eigentijdse verhalen, staat Taselaar bekend als een fervent tekenaar.  Zijn werk bestaat uit een doorlopende serie van tekeningen, waarbinnen hij zijn fascinatie voor tekst, letters, afbeeldingen en patronen verweeft tot duizelingwekkend opeengepakte tekeningen. Een constante factor in zijn werk is een onderzoek naar leesbaarheid: waar vervaagt de leesbaarheid (tekst) en gaat deze over in de rest van de afbeelding. Taselaars beeldtaal komt voort uit het grijze gebied waarin tekst niet alleen betekenis is, maar ook vorm. Hij drukt dit uit in getekende woordspelingen, imaginaire platenhoezen of grote psychedelische wandtapijten. Op zoek naar manieren om zijn uiteenlopende output te verwerken, maakt hij publicaties en grootschalige tekeningen, die soms functioneren als platte tentoonstellingsruimtes. Taselaar is voortdurend bezig om zijn brede werkterrein verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe technieken te leren via verschillende residenties.


Koen Taselaar
Wallpaper Omstand (2023) + keramische werken uit de serie Bricked Brick, mural 450 × 1150 cm,
riso print behang

 


Linda Arts
Arts heeft zich gespecialiseerd in het maken van wandschilderingen. Deze murals zijn voornamelijk zwart-witte, abstracte werken die worden opgebouwd uit een beperkt aantal motieven.Vaak zijn het geometrische vormen. In haar tweedimensionale werk, locatie-specifieke installaties en werken in opdracht neemt zij afstand van de zichtbare werkelijkheid en vormt deze om tot een abstracte parallelle wereld van emotionele ruimtes en optische illusies die veelal ontstaan vanuit een spel met licht en donker. Het hele creatie-en realisatieproces vindt nauwgezet plaats, inclusief het opzettelijk creëren van kleine onregelmatigheden, zodat Arts kan experimenteren met de optische vibratie op het oppervlak van het werk en de abstract-geometrische figuratie verrijkt met meer persoonlijkheid. Met haar ongrijpbare en dynamische vormen creëert ze als het ware een onstabiele ruimtelijkheid en dwingt daarmee de waarnemer om voortdurend het gezichtspunt te veranderen.


Linda Arts
Fold O.s, (2023) mural
460 × 1260 cm, tape op wand

 


Flora Moscovici
Voordat ze haar werken creëert, besteedt Moscovici eerst tijd aan het observeren van architecturale details, de aard of de kleur de plek of het gebouw en zoekt ze naar een weergave, een sfeer of de sporen van opeenvolgende bezettingen en eerder gebruik van de plek. Eigenlijk alles wat de verbeelding van de kunstenaar kan stimuleren of activeren en haar ertoe kan aanzetten een “andere ruimte” te creëren. In die zin besteedt ze bijzonder veel aandacht aan onbelangrijke details of het marginale en probeert ze hun plastisch en emotioneel potentieel naar boven te halen. Dit komt ook tot uiting in de open lucht door haar zwerftochten en haar interesse in tussenruimten en circulatiezones, die het gevoel bevestigen dat men kan hebben als men een landschap doorkruist/beleeft. Met haar artistieke gebaar benadrukt Flora Moscovici niet alleen door middel van kleur een ruimte of een situatie. De plaats waar het werk wordt uitgevoerd wordt een territorium voor onderzoek en productie, een werkplaats en een bouwplaats. In een vorm van experimenteren die openstaat voor toevalligheden en variaties in gebaar, kleur en intensiteit, ontstaat hiermee een persoonlijke en “atmosferische” benadering van de ruimte.


Flora Moscovici
What the Tree Has Seen, (2023) mural op het Trafohuisje, 400 × 1800 cm,
kalkwater met pigment op steen, hout en staal

 


Jan van der Ploeg
Van der Ploeg maakt wandschilderingen, schilderijen en prints. Hij werkt met een herkenbare grafische beeldtaal die hij gedurende zijn carrière zorgvuldig construeerde. Een compositie maken is als schuiven met platte bouwstenen van grafische vormen en experimenteren met een oneindig palet van tinten en kleuren. Uitgangspunt van al zijn kunstwerken is het schetsproces dat aan de basis staat van al zijn werk. Een zorgvuldig proces van plannen en bouwen, waarin van der Ploeg voortdurend de ultieme vrijheid beleeft en daarmee het plezier vindt om verrassende en zeer goed uitgebalanceerde combinaties te creëren. Sinds 1997 werkt hij met een basisvorm die in veel van zijn schilderijen voorkomt en hij metaforisch “grip” noemt. Het is een rechthoek met afgeronde hoeken en is pas in zijn recente schilderijen enigszins licht van variatie voorzien. Een ander terugkerend element in zijn werk is het gebruik van patronen. Juist binnen al deze methodieken weet Van der Ploeg zich te onderscheiden; in de beperking onthult zich de meester.


Jan van der Ploeg
WALL PAINTING No. 538 – Untiteld, (2023) wall painting 430 × 2522 cm,
acrylverf op muur
— alle foto’s door Django van Ardenne —
Om het magazine van TURBULENTIE online te lezen: klik hier!