Kunstenaar

Bart Pols

www.bartpols.com
Bart Pols | Zelfportret als doek (met arm) | 2023

Het werk van Bart Pols bestaat uit tekeningen, collages, schilderijen, sculpturen en performances, waarin het leven centraal staat en hij vanuit een autobiografisch startpunt probeert zijn onderzoek naar diverse schijnbare tegenstellingen in het leven, naar beeld te vertalen.

De ogenschijnlijke tegenstellingendie Pols fascineren in het dagelijks leven –zoals leven en dood, liefde en jaloezie, komedie en tragiek, seksualiteit en macht– dienen als aanleiding voor zijn werk dat vanuit een onderzoekende houding deze tegenstellingen benadert met de vraag of het wel degelijk tegenstellingen zijn.

Tegelijkertijd is hij op zoek naar een balans tussen handwerk en technisch kunnen aan de ene kant, en een flirt met amateurisme aan de andere kant. De rol van de ongeschoolde amateur, de prutser, geeft vrijheid en kan provocatief werken in het oplopende intellectuele discours van de hedendaagse kunst.

 

Activiteiten van Bart Pols binnen Omstand