Kunstenaar

Eva Spierenburg

evaspierenburg.nl

Eva Spierenburg | Mania | 2023

Eva Spierenburgs praktijk bestaat uit installaties, tekeningen, schilderijen, video en performance.

Spierenburgs werk beschrijft de relatie tussen onze innerlijke processen, en het fysieke lichaam in interactie met de wereld. Het lichaam functioneert als een drager voor het individu; een omhulsel waarin ervaringen en zintuiglijke waarnemingen zich manifesteren en worden opgeslagen. Met haar werk probeert ze vormen te vinden voor menselijke processen die zich aan grip en taal onttrekken. Een uiting van persoonlijke narratieven en herinneringen die het individuele overstijgen, op zoek naar onze gedeelde menselijkheid. Terugkerende thema’s zijn de kwetsbaarheid van lichaam en geest, tijdelijkheid, aanraking en de verbinding tussen uitersten zoals afwezig-aanwezig, inwendig-uitwendig, hard-zacht, aards-religieus.

Activiteiten van Eva Spierenburg binnen Omstand