studio omstand

met:
Sibylle Eimermacher, Aldwin Lehr, Wouter van der Laan en Veerle Thoben. 

foto: Beeld van  Sibylle Eimermacher uit de tentoonstelling Hover To Slide
foto’s, Sabine Winters, Ida en Rob Groot Zevert en Sibylle Eimermacher

PROGRAMMA: van 3 t/m 25 februari 2018


in de Turbinekamers:
Hover to Slide door Sibylle Eimermacher:
(solo-tentoonstelling)

In het werk van Sibylle Eimermacher vormt de ambivalente relatie tussen mens en natuur een belangrijk aspect. Het spanningsveld tussen het natuurlijke en het artificiële, de ambiguïteit tussen het ervaren van natuurlijke verschijnselen als mooi en volmaakt versus het verlangen om in te grijpen en te transformeren.
In de Turbinekamers presenteert Sibylle Eimermacher, in deze solo-tentoonstelling, een nieuwe reeks sculpturen, waarmee zij inzoomt op de krachten die de natuur ons aandraagt. Niet alleen vormen we de natuur, we willen ons ook laten vormen op zoek naar innerlijke balans en stabiliteit, intuïtie, spirituele groei maar ook fysieke vitaliteit, daadkracht, moed en zelfvertrouwen. (Samengesteld door  Sibylle Eimermacher i.s.m. Studio Omstand.)

 
foto’s: boven I. Groot Zevert, links S. Winters, rechts S. Eimermacher
  
foto’s: links S. Eimermacher, midden I. Groot Zevert,  rechts S. Winters.

   
foto’s: boven en links I. Groot Zevert, midden S. Winters, rechts S. Eimermacher

 

 

in de Accuruimte:
Nest (Variation #4) van Wouter van der Laan:  (solo-tentoonstelling)

Voor de expositie bij Studio Omstand heeft Van der Laan zijn volledige studio naar Arnhem verhuisd.
In het werk van Wouter van der Laan staat het proces van selecteren, organiseren en combineren van elementen gelijk aan schilderen. Als een organische groeiende hoeveelheid aan materiaal komen objecten, afbeeldingen, overblijfsels van oud werk, van oude werkprocessen en nieuw werk (af – onaf, gelukt – mislukt) samen van waaruit selecties voor nieuwe composities ontstaan zowel op doek als in de ruimte. Elk onderdeel kan worden gerecycled en op elke nieuwe locatie worden nieuwe elementen gevonden. Dit betekent dat het werk aan de ene kant de sporen draagt van eerdere uitingen, maar aan de andere kant invloeden laat zien van de nieuwe omgeving. Curator Lieven Hendriks voor Studio Omstand
 
foto’s: bovenste en nr. 6 t/m 13: I. Groot Zevert, nr. 2 t/m 5: S. Winters,

 

In het Paviljoen:
Letzte Passage nach Hyperborea van Aldwin Lehr
(solo-tentoonstelling)

In het glazen huis (Paviljoen) staat een enorme lichtbak met aan weerskanten een bewerkte foto van beeldend kunstenaar en fotograaf Aldwin Lehr.  Lehr maakt beelden van rauwe natuur. Onbehaaglijk, eenzaam en sinister. Een zoektocht naar het occulte. De esthetiek van het grimmige en het ontembare. Tegelijkertijd is er rust en balans. De Duitsers noemen dit ‘Waldeinsamkeit’. Het gaat Lehr niet om een mooi beeld van de natuur, maar juist om het mystieke beeldin combinatie met  mythologische verhalen. De toeschouwer zal zich kunnen afvragen: Is dat geen illusie? Curator Studio Omstan

   
foto’s: boven en links I. Groot Zevert, midden en rechts R. Groot Zevert

 

 

In Trafohuisje nr. 1
11:18 van Veerle Thoben
(video-loop)

‘ 11:18 ‘  is een videoprojectie die vertoond wordt in een loop en speciaal is gemaakt voor Trafohuisje nr.1
De opname is een vloeiend lichtspel van binnenvallend morgenlicht. (11.18 uur), waarbij door de gloed en beweeglijkheid van het licht er voortdurend een veranderende beweging zichtbaar is. De projectie vormt een op zichzelf staand gegeven maar gaat ook een unieke relatie aan met de ruimte. Veerle Thoben bevraagt de duur en locatie van een ogenblik. Zij fotografeert en filmt binnenvallend daglicht welke zij vervolgens terug projecteert in een ruimte. Daar vermengt de projectie zich met het aanwezige projectie-licht waardoor er in wezen een nieuw,  een op-zichzelf-staand beeld ontstaat.
Hiermee neemt het werk van Thoben een unieke ruimtelijke positie in en kijken we daadwerkelijk naar een beeld van wat al is geweest en tegelijkertijd nooit plaats heeft gevonden. Curator Jeroen Glas voor Studio Omstand

    
foto’s R. Groot Zevert