studio omstand
Tentoonstellingsbeeld van Bram Kuypers & Lennart de Neef – graphic design Studio Corine van der Wal

TENTOONSTELLING
Purple Sky and Blue Waves
9 april t/m 22 mei 2022

OPENING
op zaterdag 9 april vanaf 16.00 tot 19.30 uur

WAAR
Omstand — space for contemporary art Van Oldenbarneveldtstraat 92 A, Arnhem

OPEN
vrij, zat, en zondags van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak, alleen voor groepen, mailto: info@omstand.nl

GUEST AT…
14 april bij Bar DE.GROEN, aanvang 20.00 uur: Artist-talk met Hans van Houwelingen

 

Hoe beleef je de ruimte om je heen?
Hoe wordt publieke ruimte ingericht en wie bepaalt eigenlijk waar het voor wordt gebruikt? Wat zijn de kenmerken van een publieke ruimte en wat is eigenlijk openbaar? Wat zijn de menselijke verhoudingen tot dit onderwerp en hoe kan je daar als persoon invloed op uitoefenen? Dát is het onderliggend thema van de tentoonstelling Purple Sky and Blue Waves.

De kunstenaars in deze tentoonstelling kiezen allen nadrukkelijk voor het medium film of video om in te werken en zijn, ieder op volstrekt eigen wijze, nauw betrokken bij omgevingen: politieke, sociale, openbare, maatschappelijke, culturele, etc. Ze stellen daarbij vragen over hun eigen dagelijkse omgeving, omgevingen die verboden zijn of creëren juist eigen omgevingen en leggen dit alles vast om het met ons te kunnen delen. 

curator:
Rob Groot Zevert (Omstand)
deelnemende kunstenaars:
Tanja Engelberts
Valentina Gal
Bram Kuypers & Lennart de Neef
Salim Bayri
Hans van Houwelingen
Ioanna Mitza

Geert Mul

 

Purple Sky and Blue Waves is onderdeel van de serie Cluster Bubble, een jaarlijks terugkerende reeks groepstentoonstellingen waarin telkens een medium uit de beeldende kunst onder de aandacht wordt gebracht. Het doel van deze reeks is dat de werken elkaar versterken, vandaar de naam Cluster Bubble, een verwijzing naar verbinding en onderlinge samenhang.
Cluster Bubble 2022 met de titel Purple Sky and Blue Waves, is gericht op video, nieuwe media, video-installaties en filmwerken. In de tentoonstelling worden presentaties getoond die variëren van abstracte  lichtbeelden, registraties van performances, kunstfilms, animaties, stop-motion producties en kunst-documentaires. Rode draad in deze tentoonstelling, waarin al deze filmwerken zich manifesteren, is het publieke domein en de menselijke verhouding daartoe.

Wil je dat wel, invloed uitoefenen op je omgeving of gebeurt dat automatisch door je aanwezigheid? Hoe werkt dat dan?
Hoe je je omgeving beleeft en ervaart en welk gedrag daar bij hoort is erg afhankelijk van je mentale gesteldheid en ook van wáár je je bevindt, in wat voor soort ruimte, waar deze voor wordt gebruikt, hoe deze is ingericht en hoe ‘openbaar’ de ruimte is. Het gedrag in de publieke omgeving of de invloed die je uitoefent wordt bepaald door veel factoren. Herken je bijvoorbeeld de situatie en ben je al bekend met de plek, ben je alleen of met een groep? En wat te zeggen van specifieke plekken die privé ogen maar dat niet zijn, zoals bijvoorbeeld een winkel, een bibliotheek of een tentoonstellingsruimte als Omstand. Dit roept meteen weer nieuwe vragen op: zijn er (onzichtbare) beperkingen om dit soort ruimtes te betreden? Welke? Hoe wordt dat bepaald? Door wie? Overigens gaat het hier vaak om uiterlijke en fysieke kenmerken van de omgeving. Mentale kenmerken in relatie tot het publiek domein vertellen eerder iets over je houding. En bij onzichtbare beperkingen om ruimtes te betreden denk je al snel aan internet, met YouTube, Instagram of TikTok. Hoe openbaar is dát en welke houding neem je dáár dan aan?