Kunstenaar

Valentina Gal

valentinagal.com

Valentina Gal is geïnteresseerd in onze vaak hyperrealistische samenleving waarin we door social media worden opgescheept met onhaalbare idealen. In een wereld waarin de online identiteit steeds belangrijker wordt geacht, wordt het doel te voldoen aan ‘online idealen’ steeds groter en dreigen we de grip op de werkelijkheid te verlie- zen, aldus Gal. Door tijdelijk in een andere wereld te stappen — online of offline — zoeken mensen een zekere ontspanning. Gal wil via haar werk die andere wereld laten zien. Deelname aan zo’n subcultuur is voor haar essentieel om het werk naar eer en geweten te kunnen maken. Maar ze maakt geen documentaires: “Als kunstenaar permitteer ik mij de vrijheid om tussen verschillende begrippen en waarheden te schakelen, om zo de buitenstaander de ervaring en het gevoel over te brengen van mijn innerlijkheid.”

Eerder deed ze dat in haar filminstallatie Best of Breed (2017) over hondenshows. In de expo Purple Sky and Blue Waves toonde ze de video installatie The Spirit is willing, but the Flesh is Furry, 10:36 min.   (2020). Over de wereld van ‘furry fandom’.