Kunstenaar

Thijs Jaeger

www.thijsjaeger.com

Onze huidige vorm van digitale communicatie is volgens Thijs Jaeger een wijdverspreid raster, dat ons moderne leven beïnvloedt en vormgeeft en onze relaties begeleidt en onderhoudt. We kunnen bijna alles zelf leren via internet. We leven bijvoorbeeld in een tijd waar je een huis huurt zonder de eigenaar te kennen, of een taxi service regelt die zelf geen auto’s bezit. Kortom de eigenaar is niet meer van belang. Jaeger associeert deze manier van denken naar de tijd van de neanderthalers, een tijd waarin alles in de natuur namelijk diende als gereedschap, en het concept van auteurschap niet bestond. Op een vergelijkbare wijze gebruikt hij internet; als een universeel gereedschap, waar auteurschap geen rol speelt.

Als gebruikers van het internet zijn we constant bezig met informatie en communicatie. We verlangen als mens naar structuur een bepaald levensdoel. Net zoals bij religie en mythen speelt het internet ook met eenheid, structuur en levensdoelen. Als kunstenaar beïnvloedt dit alles hem om als tegenhanger van dit netwerk, een nieuw netwerk te creëren. Een netwerk waarbij verbanden worden gemaakt met onbekende religies, complottheorieën en spinsels van anonieme auteurs. Een netwerk waar absurditeit, realiteit en simulatie van de werkelijkheid kunnen samensmelten tot een volstrekt nieuwe eigen realiteit. Een (Do It Yourself) D.I.Y. technologie tegenover de moderne hightech technologie. Zijn werk zou kunnen worden opgevat als relikwieën van deze alternatieve religie.

Activiteiten van Thijs Jaeger binnen Omstand