Kunstenaar

Richard van der Aa

www.richardvanderaa.com

Façade Series, Enamel on Dibond, elk 50x50cm, 2018 (foto M. Seeling)

 

Richard van der Aa, 1963, Christchurch, New Zeeland, woont en werkt in Parijs.

Hij omschrijft veel van zijn werken als ‘afbeeldingen van schilderijen’: “ Mijn werk gaat fundamenteel over schilderen. Eerst, voordat het iets anders is, is een schilderij een object. Ik ben gefascineerd door de manier waarop deze objecten, die men schilderijen noemt, een andere soort betekenis lijken te hebben dan overige objecten: Ze zijn in staat te spreken over dingen buiten zichzelf. Ik ben me bewust van het feit dat naast object een schilderij tegelijkertijd als een afbeelding fungeert en dat er een interes- sante spanning ontstaat in het werk wanneer men probeert evenveel gewicht toe te kennen aan zowel de afbeelding als het object. Daarbij vergeet ik nooit dat het woord ‘schilderen’ ook als werkwoord moet worden opgevat. Dat wil zeggen: het aanbrengen van verf op een oppervlak. De manier waarop dit gebeurd heeft grote invloed op de manier waarop betekenis wordt verleend in het werk. Soms is dit verfproces éigenlijk het onderwerp.”

 

Activiteiten van Richard van der Aa binnen Omstand

  • HOOGLICHT

    Alle foto’s door Koen Kievits, alle videofragmenten door Rob Groot Zevert Foto hierboven: Richard van der Aa, Façade Series 2018, … Continue reading HOOGLICHT