Kunstenaar

Niels Roest

ndnroest.nl
Niels Roest | Meat Grinder | 00:01:17 | 2022

De kunstpraktijk van Niels Roest richt zich op het vinden van methoden om zijn persoonlijk gemotiveerd onderzoek binnen de existentie te combineren met een meer rational onderzoek, waarin hij zich kritisch opstelt ten opzichte van zijn (precaire) positie binnen de kunstwereld. Dit begint vaak met de verleiding om zich af te vragen of hij odes zou kunnen brengen aan de nutteloosheid. Door deze odes aan nutteloosheid herhaaldelijk te gebruiken als een soort formule binnen zijn praktijk, ligt de focus vooral op banale performatieve handelingen. Door dit te combineren met fotografie en video, probeert hij iets van dat onmogelijke streven te documenteren – en zo te vatten.

Instagram: @ndnroest.nl

Activiteiten van Niels Roest binnen Omstand