Kunstenaar

Jeroen Jongeleen

www.jeroenjongeleen.nl

 

Jeroen Jongeleen | fragment uit Sonsbeek Run | full HD video 00:17:59 | 2021

Zijn werkterrein als kunstenaar is de openbare ruimte. Hij voert acties uit in het stedelijk landschap. Behalve door graffiti, wordt zijn werk beïnvloed door conceptuele kunst en landart en kan worden opgevat als een commentaar op het huidige politieke klimaat. Gevraagd en ongevraagd verricht Jongeleen interventies in het publieke domein, en levert daarmee commentaar op de overgereguleerde samenleving en onze positie daarin.
Speciaal voor de tentoonstelling “Alle Macht aan de Kunst?! ontwikkelde Jongeleen een interventie op het buitenterrein van Omstand, van de boom met de verweesde fietsbanden. De Japanse bloesemboom staat op het plein voor de tentoonstellingsruimtes van Omstand. Hij maakte dit werk in het voorjaar van 2019. Het werk heeft inmiddels een permanente status gekregen en heeft zich ontwikkeld tot beeldmerk van Omstand. Jeroen Jongeleen is ook één van de deelnemende kunstenaars van de tentoonstelling: Spatial Thoughts On Traces Of Human Presence. Voor deze tentoonstelling liep hij één van zijn befaamde cirkels.