Kunstenaar

Hans van Houwelingen

hansvanhouwelingen.com
Afb. is een Still uit de documentaire Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor van H.v.Houwelingen (2020) FullHD 01:14:07 (foto Django van Ardenne)

Hans van Houwelingen onderzoekt in zijn werk de relatie tussen kunst, de samenleving, politiek en ideologie. Door interventies in de publieke ruimte, films, tentoonstellingen, lezingen en publicaties.

Zoals de filmdocumentaire Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor uit 2020, die Van Houwelingen maakte samen met een groep kunststudenten en jonge kunstenaars. Onder de naam ArtezTeam deed deze groep gedurende twee jaar onderzoek naar de besluitvorming rondom de plannen van de gemeente Arnhem om het iconische omgevingskunstwerk Blauwe Golven (1977) van kunstenaar Peter Struycken te slopen, om plaats te maken voor een groen stadsparkje: de Groene Corridor. Doorgaans houdt een kunstwerk zich op binnen conventionele institutionele, culturele, economische en politieke kaders. In deze film zijn de rollen omgedraaid. De kaders spelen de hoofdrol en bewegen zich binnen de context van dit kunst- werk. Alle actoren die we normaal gesproken kennen als voorwaarde scheppend, spelen nu zelf de hoofdrol in een ondoorgrondelijk drama van de cultuur. Centraal hierbinnen is de vraag hoe Nederland omgaat met haar cultureel erfgoed. Wat betekent ons cultureel erfgoed, wat is haar waarde en welke factoren bepalen haar lot?
Niet in de laatste plaats zijn het de jonge kunstenaars van het ArtezTeam zelf die èn passant de contouren schetsen van een nieuwe kwetsbare generatie die zich een weg baant in een artistiek klimaat dat volledig is gepolitiseerd en het ongrijpbare domein van de openbare ruimte van de stad.

 

Activiteiten van Hans van Houwelingen binnen Omstand