Kunstenaar

Geert Mul

geertmul.nl

Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Mul

Geert Mul onderzoekt in een stroom van experimentele kunstwerken de poëzie in de taal van nieuwe media: In prints, lichtobjecten, video en interactieve computerinstallaties.

In zijn recentere werk onderzoekt Mul de scheidslijnen tussen Mens, Machine en Natuur. Drie categorieën die vanwege hun fysieke kwaliteit de suggestie wekken gescheiden domeinen te zijn. Maar de definities blijken een fundamentele vorm van politiek en worden onder druk zichtbaar en vloeibaar. Zo bracht de Corona-crisis vragen die we voorheen alleen in het domein van de filosofie zouden plaatsen opeens midden in het maatschappelijke debat: Natuur of politiek? Cultuur of natuur? Overheid of algoritme? Mens of machine? Individu of gemeenschap?
De relatie tussen mens, machine en natuur worden bemiddeld door cultuur. De noodzaak tot deze bemiddeling valt samen met het moment waarop mens, natuur en machine niet meer langer samenvallen. Cultuur is een fenomeen dat ons van een gemeenschappelijke bedding zou moeten voorzien. Hoe ontsnappen we uit onze recursieve technocultuur? Hoe zorgen we ervoor dat we ons niet meer concentreren op ‘wat zal komen’ maar op ‘wat we willen dat er komt? Kunst is bij uitstek geschikt om deze situatie te verkennen, te bevragen en zichtbaar te maken, met poëzie als methode én als product.

Activiteiten van Geert Mul binnen Omstand