Nieuws

PULSE 8 / Marten Hendriks – SOLO

studio omstand
 Marten Hendriks ‘Imageindexstrip” (detail) / 58 x 21 cm / computerprint /  2016

PULSE 8, Marten Hendriks – SOLO
4 juni t/m 28 augustus
Zaterdags en zondags open van 12.00 – 17.00 uur en op afspraak via info@omstand.nl

Opening: zaterdag 4 juni 16.00 uur door Alex de Vries
Van Oldenbarneveldtstraat 92-A, Arnhem

Studio Omstand presenteert PULSE. Een kunst- en cultuurprogramma met tentoonstellingen, lezingen, film, video, performances en workshops. Studio Omstand beschikt over 4 projectlocaties op en rond het Transformatorplein: Trafohuis, Paviljoen, Accuruimte en Turbinekamers.


Programma:
Marten Hendriks;
Uitstallingen Hoofdzakelijk Over Zicht


Een Solo-tentoonstelling te zien in juni, juli en augustus in de Turbinekamers, in de Accuruimte, in het Trafohuisje, en in het Paviljoen. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het zgn. fringe programma van Sonsbeek ‘16. Curator Marten Hendriks ism Studio Omstand

'Werkfoto' onbepaald formaat 2016

‘Werkfoto’ onbepaald formaat 2016

 

From Juxtapositions, computerprint, 143x86cm, 2011
From Juxtapositions, computerprint, 143x86cm, 2011

door Alex de Vries:

Marten Hendriks heeft in de beeldende kunst veruit de meest intrigerende samenhang in een zo ongelijksoortig mogelijk oeuvre weten te bewerkstelligen. Ieder werk waaruit zijn kunstenaarschap bestaat, is een commentaar, verklaring of bevraging van alle andere werken die hij heeft gemaakt. Zo presenteert hij zijn werk ook. Marten Hendriks zet patronen in om het structuurloze te vertonen. Die patronen ontleent hij aan ervaringen in de werkelijkheid die hem referentiebeelden bieden. De tentoonstellingen die hij maakt, zijn nooit chronologisch of formeel naast elkaar gehangen werken, maar bijna encyclopedische assemblages waarbij hij uiteenlopende ordeningsprincipes door en over elkaar heen gebruikt. Dat maakt hem tot een van de beste tentoonstellingsmakers die er zijn. Binnen de uitstalling van de expositie ontstaan volkomen nieuwe inzichten in de betekenissen die onder­linge werken ten opzichte van elkaar hebben. Bij alles wat hij doet, denkt hij als een schilder die erop uit is een compositie te realiseren die niet alleen een interne logica heeft, maar die tevens die logica ondergraaft met de mogelijkheden die hij noodgedwongen onbenut laat. Hij kan niet alles laten zien, maar wel het hoofdza­kelijke. Het is nooit een compleet overzicht, maar je krijgt er wel altijd zicht op, als is het verkleurd en verbleekt. Je ziet een gedesintegreerde maquette van zijn verbeelding. Door de schaalverandering die hij teweegbrengt, veroorzaakt het werk inzichtelijkheid. Het eigenaardige daarbij is dat het denken over positie, tijd en ruimte een fysieke ervaring wordt. Hendriks heeft altijd werk gemaakt dat een tastende en lijfelijke zoektocht is naar de manier waarop hij zich tot zijn directe om­geving, hoe ongrijpbaar die zich ook voordoet, verhoudt. Het gaat erom hoe hij de dingen aanraakt. Zijn tekeningen, schilderijen, sculpturen en foto’s zijn daar altijd een denkbeeldige uitwerking van. De tastzin van dat werk is ongehoord tastbaar. In zijn digitale werk zijn die denkbeelden volkomen virtueel van aard geworden: je ziet het voor je. Alles is aangeraakt. Het lost voor je ogen op.

Herneming van een tekst voor www.galeries.nl van 26 april 2006 / Alex de Vries doet onderzoek naar leven en werk van Marten Hendriks met een beurs van het Mondriaan Fonds.

Zonder Titel , computerprint 48,9x76,5cm , 2016
Zonder Titel , computerprint 48,9×76,5cm , 2016

<link>

peternijenhuis.blogspot.nl/2012/02/marten-hendriks-vorm-is-eerder-een.html

www.michielmorel.nl/breekijzer-op-het-geheugen-over-het-werk-van-marten-hendriks/

www.verborgenlandschap.nl/fileadmin/Bestandenlijst/Air_Verkenners/Cahier_Marten_Hendriks.pdf

vimeo.com/25227305

Grote-donkere-verkleuring, Doek, 240x 143 ,1998 Bruikleen collectie de Groen