studio omstand
Hester Oerlemans – Thonet ROCKING CHAIR; balloons; uit de serie CHAIRS – 2012

Hester Oerlemans – SOLO
Opening: zaterdag 7 juli vanaf 16.00 uur

PULSE 28 is van 7 juli t/m 26 augustus 2018
Open: iedere zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur en op afspraak; mail naar: info@omstand.nl.
De toegang is gratis!

van Oldenbarneveldtstraat 92-A, Arnhem

Studio Omstand presenteert onder de naam PULSE een kunst- en cultuurprogramma met tentoonstellingen, presentaties, performances, eten & drinken. Op verschillende locaties rondom het Transformatorplein.

Studio Omstand presents an art and culture program under the name PULSE, with exhibitions, presentations, performances, food & drinks. At various locations around the van Oldenbarneveldstraat 92 -A Arnhem

www.omstand.nl


Mart Stam; uit de serie CHAIRS, deflated balloons, 2012

PROGRAMMA:
Hester Oerlemans, SOLO
Curator Studio Omstand


[NL]
Oerlemans’ werk ontstaat vanuit observaties van het dagelijks leven: kleine gebeurtenissen in het bestaan, wonderlijke situaties, verbazingwekkende en verwondering oproepende rituelen, etiquettes en gebruiken. Wat haar interesseert in deze alledaagse observaties is enerzijds de schoonheid en vanzelfsprekendheid waarmee het dagelijks leven zich schijnbaar ongezien voordoet, en anderzijds de gedachte dat alle grote thema’s in het leven ons constant omringen in kleine dingen. Haar werk start vaak vanuit bestaande objecten. Door deze te transformeren of door het doen van een minimale ingreep ontstaat een heel ander beeld dat een schijnbaar vertrouwd beeld op losse schroeven zet en dwingt tot opnieuw kijken en ervaren.
Zo maakte ze in 2012 voor de tentoonstelling LINK-O-LOON bij kunstvereniging Diepenheim een serie ‘stoelen’ van modelleerballonnen. Gedurende die tentoonstelling liepen de ‘stoelen’ langzaam leeg. Voor de tentoonstelling bij Studio Omstand krijgt dit project een vervolg. Een haast onmogelijke opgave om uit te voeren, aangezien het proces van langzaam leeglopende objecten tot stilstand wordt gebracht en er gericht momenten worden gekozen waarop dit proces zal worden gefixeerd.

SOLO,
van 7 juli t/m 26 augustus 2018

[ENG]
Oerlemans’ work arises from observations of everyday life: small events within our existence, wondrous situations, rituals, etiquettes and customs that evoke astonishment and wonder. What interests her in these everyday observations, on the one hand, is the beauty and naturalness in which daily life occurs, apparently unseen, and on the other hand the idea that all the big themes in life constantly surround us in small things. Her work often starts from existing objects. By transforming these or by performing a minimal intervention, a completely different picture emerges that distorts an apparently familiar image and forces one to look and experience anew. For example, in 2012 she made a series of ‘chairs’ out of modelling balloons for the exhibition LINK-O-LOON at Diepenheim art society. During this exhibition the ‘chairs’ slowly emptied out. This project is continued for the exhibition at Studio Omstand. An almost impossible task to perform, as the process of slowly deflating objects is brought to a halt and specific moments are chosen at which this process will be fixated.

SOLO,
from 7 July until 26 August 2018


Thonet ROCKING CHAIR; uit de serie CHAIRS, deflated balloons, 2012

PULSE wordt mede mogelijk gemaakt door: