studio omstand
Aldwin Lehr – Letzte Passage nach Hyperborea (foto: Aldwin Lehr)

PULSE 23
3 februari t/m 25 februari 2018
Opening: 3 februari: aanvang 16.00 uur

van Oldenbarneveldtstraat 92-A, Arnhem.
Studio Omstand presenteert maandelijks een kunst- en cultuurprogramma onder de naam PULSE; met tentoonstellingen, presentaties, performances, eten & drinken. Op verschillende locaties rondom het Transformatorplein: in de Accuruimte, de Turbinekamers, het Paviljoen en in het Trafohuis Nr.1.

Tentoonstelling PULSE 23 is iedere zaterdag en zondag geopendvan 12.00 – 17.00 uur en op afspraak via: info@omstand.nl  >> met: Sibylle Eimermacher, Aldwin Lehr, Wouter van der Laan en Veerle Thoben. De toegang is gratis!

PROGRAMMA >> PULSE 23


Turbinekamers
Sibylle Eimermacher
Hover to Slide

In de Turbinekamers presenteert Sibylle Eimermacher een nieuwe reeks sculpturen, waarmee zij inzoomt op de krachten die de natuur ons aandraagt. Niet alleen vormen we de natuur, we willen ons ook laten vormen op zoek naar innerlijke balans en stabiliteit, intuïtie, spirituele groei maar ook fysieke vitaliteit, daadkracht, moed en zelfvertrouwen. In het werk van Sibylle Eimermacher is de ambivalente relatie tussen mens en natuur een belangrijk aspect. Het spanningsveld tussen het natuurlijke en het artificiële, de ambiguïteit tussen het ervaren van natuurlijke verschijnselen als mooi en volmaakt versus het verlangen om in te grijpen en te transformeren. Samenstelling Sibylle Eimermacher i.s.m. Studio Omstand.

Paviljoen
Aldwin Lehr
Letzte Passage nach Hyperborea

Beeldend kunstenaar en fotograaf Aldwin Lehr maakt beelden van rauwe natuur. Onbehaaglijk, eenzaam en sinister. Een zoektocht naar het occulte. De esthetiek van het grimmige en het ontembare. Tegelijkertijd is er rust en balans. De Duitsers hebben daar een mooi woord voor: ‘Waldeinsamkeit’. Het gaat Lehr niet om een mooi beeld van de natuur, maar juist om het mystieke beeld én om mythologische verhalen. Tegelijkertijd kan de toeschouwer zich afvragen: Is dat geen illusie? Curator Studio Omstand

Aldwin Lehr – Lezte Passage nach Hyperborea

Accuruimte
Wouter van der Laan
Nest (Variation #4)

In het werk van Wouter van der Laan staat het proces van selecteren, organiseren en combineren van elementen gelijk aan schilderen. Als een organische groeiende hoeveelheid aan materiaal komen objecten, afbeeldingen, overblijfsels van oud werk, van oude werkprocessen en nieuw werk (af – onaf, gelukt – mislukt) samen van waaruit selecties voor nieuwe composities ontstaan zowel op doek als in de ruimte. Elk onderdeel kan worden gerecycled en op elke nieuwe locatie worden nieuwe elementen gevonden. Dit betekent dat het werk aan de ene kant de sporen draagt van eerdere uitingen, maar aan de andere kant invloeden laat zien van de nieuwe omgeving. Voor de expositie bij Studio Omstand gaat Van der Laan zijn volledige studio verhuizen. Curator Lieven Hendriks voor Studio Omstand

Wouter van der Laan – Nest

Trafohuisje nr. 1
Veerle Thoben
11:18

Voor het Trafohuisje maakte Veerle Thoben 11:18, een videoprojectie in loop; een vloeiend lichtspel van binnenvallend morgenlicht. De gloed en beweeglijkheid van het licht maken een voortdurend veranderende beweging. De projectie vormt een op zichzelf staand gegeven maar gaat ook een unieke relatie aan met de ruimte. Veerle Thoben bevraagt de duur en locatie van een ogenblik. Zij fotografeert en filmt binnenvallend daglicht welke zij vervolgens terug projecteert in een ruimte. Daar vermengt de projectie zich met het aanwezige licht om vervolgens een op zichzelf staand beeld te vormen. Hiermee neemt het werk van Thoben een unieke ruimtelijke positie in en kijken we daadwerkelijk naar een beeld van wat al is geweest en tegelijkertijd nooit plaats heeft gevonden. Curator Jeroen Glas voor Studio Omstand

Veerle Thoben, 11-18, videostill

PULSE wordt mogelijk gemaakt door:LOGO-s_PULSE(4).jpg