Nieuws

Dinner Conversations: four artists, one collective, a chef & his friends

studio omstand

Dinner Conversations: four artists, one collective, a chef & his friends
TENTOONSTELLING bij OMSTAND uit de serie IN MEDIAS RES:

De groepstentoonstelling Dinner Conversations: four artists, one collective, a chef & his friends is een expositie over voedsel en eetcultuur. De vier kunstenaars, het collectief en de chef-kok die deelnamen aan deze tentoonstelling maken installaties, video’s, sculpturen en gerechten waarin de onderlinge relatie tussen mensen centraal staat, met kunstwerken waarin je als bezoeker onderdeel wordt van het kunstwerk zelf.

fotoinzet bovenaan: Mella Jaarsma – I Eat You Eat Me, performance in Jakarta, 2001 (detail)

CURATOR
Fenne Saedt

DEELNEMENDE KUNSTENAARS
Mella Jaarsma
Hankyul Jeong
Jemima de Jonge
Shana de Villiers
Bernadette Zdrazil : What We Will Collective
The chef & his friends : Rens Pörtzgen i.s.m. Atelier Fig en Matthieu Reijnoudt


PROGRAMMA:

 – de OPENING  was op 18 nov. 2023 en

– TENTOONSTELLING Dinner Conversations van 18 nov. t/m 24 dec. 2023:
was open voor publiek iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 – 17:00 en op afspraak alleen voor groepen – mailto: info@omstand.nl

POP-UP DINER  >> Bar Accu by the chef & his friends bij Omstand.
Speciaal voor deze tentoonstelling verzorgde chef-kok Rens Pörtzgen een pop-up restaurant onder de naam Bar Accu, samen met atelier Fig. en kunstenaar Matthieu Reijnoudt. Gedurende de tentoonstelling was Bar Accu geopend op de vrijdagen. Tijdens de finissage van deze tentoonstelling, op kerstavond, kon je een speciaal tasting menu komen proeven en de laatste avond van Bar Accu vieren. Onderdelen en elementen die terug te vinden waren in deze kunstwerken verwerktte chef Rens Pörtzgen in de meest waanzinnige gerechten. Hij schiep met kruiden en groenten nieuwe verhalen, net zoals kunstenaars dat met andere materialen doen.

Openingstijden van Bar Accu by the chef & his friends bij Omstand: elke vrijdag open van 16:00 tot 22:30, vanaf 24 nov. t/m vrijdag 22 dec. Met een afsluitende bijeenkomst, met een speciaal tasting menu, op zondag 24 dec. Voor al deze dagen gold: vrije inloop of reserveren via: reserveren@omstand.nl

 

– DINER-FILMVOORSTELLING op 17 dec. 2023
Speciale diner-filmvoorstelling in Focus Filmtheater, Arnhem The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover van regisseur Peter Greenaway.
De voorstelling is onderdeel van de 5-delige reeks de Eetclub van Focus Filmtheater, in december, januari, februari, maart en april. Deze eerste editie is in samenwerking met Omstand in het kader van Dinner Conversations. Belangstellenden kunnen voor de hele reeks intekenen, of per losse editie.

17:30    inloop Eetclub (richtprijs 25 euro excl. drankjes)
18:00   maaltijd wordt geserveerd
19:30    zaal open
20:00   korte inleiding op de film + introductie van het Omstandprogramma Dinner Conversations
20:30   film start (duurt 124 minuten)
22:35    einde film

De film kan ook zonder maaltijd worden bezocht. Kaartje voor de film: reguliere prijs. Eetclubdeelnemers betalen combiprijs.
Reserveren kan via Focus Filmtheater   www.focusarnhem.nl

 

WAAR
Omstand – space for contemporary art
Van Oldenbarneveldtstraat 92 A, Arnhem

Focus Filmtheater
Audrey Hepburnplein 1,  Arnhem

 

Voedsel is een essentieel onderdeel van mensen door culturen, landen en generaties heen – het vertegenwoordigt verschillende achtergronden van cultuur, religie, geschiedenis en tradities en fungeert als een katalysator voor de gemeenschap. Iedere samenleving op aarde kent een eigen overeenkomstige eetcultuur. Zo dragen we (familie)recepten over van generatie op generatie, behouden we tafeltradities en ontwikkelen we nieuwe eetgewoonten. We eten alleen, of met onze families, buren of binnen onze gemeenschap. We zitten aan hoge tafels, lage tafels of eten op de vloer. De vier kunstenaars, het collectief en de chef & zijn vrienden die deelnemen aan deze tentoonstelling maken installaties, video’s, sculpturen en gerechten waarin het vaak niet gaat om het werk an sich, maar om de onderlinge relatie tussen mensen. Het zijn kunstwerken waarin je als bezoeker onderdeel wordt van het werk. Ze belichten collectiviteit, cultuurverschillen, geopolitiek en gulzigheid. De gerechten die worden geserveerd vertellen, net als kunstwerken, een verhaal; ze zeggen iets over dit moment, over de tijd, de plek waar we ons bevinden of over thema’s als geboorte of rouw.

De tentoonstellingsreeks In Medias Res ontstaat vanuit een jaarlijkse pelgrimage langs uiteenlopende kunstacademies in België, Duitsland en Nederland, op zoek naar een gemeenschappelijk thema of een gedeelde tendens die is te bespeuren in het werk van jonge makers. Vanuit deze zoektocht ontstaat een kerngedachte voor een tentoonstelling die zowel onlangs afgestudeerde kunstenaars als meer gevestigde kunstenaars die rondom dit thema kunst maken samenbrengt. De titel In Medias Res verwijst naar de Latijnse term die zich vertaalt als een relatieve tijdsaanduiding, waarbij je midden in een verhaal valt. Vanuit de gedachte dat bepaalde thema’s in de kunst tijdloos zijn, of met de tijd weer terugkeren. Tijdens deze jaarlijkse tocht langs afstudeerpresentaties in de zomer van 2023 viel het op dat meerdere jonge kunstenaars zich verhouden tot voedsel als verbindende factor tussen mensen en culturen en dit verwerken in hun werk. Dit heeft geleid tot Dinner Conversations: Four Artists, One Collective and a Chef & his friends


Bar Accu: Chef Rens Pörtzgen & friends  >> Atelier Fig. en Matthieu Reijnoudt