studio omstand
foto & bewerking: Jasper van der Graaf

 

 

Vanaf 1 juni was het dan eindelijk zover: de musea mochten hun deuren weer openen. Op die dag ging ook een bijzondere tentoonstelling van start onder de titel ‘Unlocked/Reconnected’.

‘Unlocked/Reconnected’ is een collectieve tentoonstelling en strekt zich uit over ongeveer 200 locaties in heel Nederland, die elk een werk naar eigen keuze presenteren,  of het nu een schilderij, een sculptuur, een performance of een video-installatie is. Musea, presentatie-instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties,  verbinden, waarbij iedere instelling een werk installeert in het entreegebied van de betreffende locatie. ‘Unlocked/Reconnected’ is een extra ingelast programma, een interessante aanjager waarbij er in gezamenlijkheid gereflecteerd kan worden op de voorbije weken/maanden, en op de vraag hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.  ‘Unlocked/Reconnected’ is een initiatief van Dürst Britt & Mayhew – Den Haag en tegenboschvanvreden – Amsterdam. Op de speciaal voor dit project ontwikkelde website www.unlockedreconnected.nl staat alle informatie.

 

De bijdrage van Omstand aan ‘Unlocked/Reconnected’:
Jasper van der Graaf en Jan Willem van Welzenis

Omstand beschikt over een etalage aan de Thomas J. Witteroosstraat 16 in Arnhem. Het front van het gebouw bestaat voor het merendeel uit glas, het is ongeveer 7 meter lang en bijna 3 meter hoog. De binnenruimte is 1 meter diep en ’s avonds verlicht. De achterwand van deze mini-ruimte wordt in gebruik genomen als plek voor wandschilderingen, die telkens tussen de 2 tot 4 maanden zichtbaar zijn en worden dan vervangen door ander werk. Het spits wordt afgebeten in een samenwerkingsproject tussen de kunstenaars Jasper van der Graaf en Jan Willem van Welzenis. Beide maken een werk direct op de wand in de etalage. De schilders Van der Graaf en van Welzenis waarderen elkaars werk en werken non-figuratief, maar zien ook flinke verschillen: Van Welzenis werkt direct en expressief, Van der Graaf meer gepland. Een boeiende combi.

Lijnen, vegen, klodders en krassen, verf die soms rechtstreeks uit de tube op het doek is gebracht: de schilderijen van Jan Willem van Welzenis (Oudewater, 1981) zijn pure abstractie. Het krachtige schildergebaar, energiek en bijna wild, is altijd zichtbaar. Voor hem is alles mogelijk, maar dit mogelijke vereist een structurering, de kunstenaar maakt voor zichzelf regels, deze regels komen uit hemzelf voort; regels zijn er om ermee te breken, om ze te overschrijden, om er bovenuit te stijgen. Vrijheid is een noodzaak voor de kunst, niet voor de kunstenaar. Zijn abstractie is een roep om vrijheid.

De tekeningen, schilderijen en muurschilderingen van Jasper van der Graaf (Dordrecht, 1975) zijn opgebouwd uit strakke vlakken, elastische lijnen en dynamische structuren, die elkaar lijken aan te trekken en af te stoten. De spontane abstracte bouwsels doen denken aan vormen uit de natuur, kristallen of uitgerekt kauwgom. Zijn werk komt tot stand vanuit de recycling en herschikking van eerdere ontwerpen, als het enten van een plant, waaruit weer iets nieuws groeit.