Kunstenaar

Willem Besselink

www.willembesselink.nl

Willem Besselink studeerde scenography in Groningen, wiskunde in Berlijn, Freie Kunst in Berlijn en ten slotte Fine Arts in Rotterdam waar hij in 2006 afstudeerde aan de Willem de Kooning Academy.
Zijn werk komt voort uit een fascinatie voor structuren, ingebed in het alledaagse. Structuren die ongemerkt en onopgemerkt zijn en pas zichtbaar worden door herhaling, omdat
ze op verschillende plekken te zien zijn. Besselink probeert dergelijke structuren te ontdekken, door triviale dagelijkse gebeurtenissen, vaak van persoonlijke aard te onderzoeken en te begrijpen. Door hun patronen te observeren en ze opnieuw te visualiseren, worden er vervolgens nieuwe beelden gecreëerd. Innovatief gebruik van materie en vorm is daarbij het uitgangspunt. Het resultaat van al deze inspanningen, het medium dat wordt gekozen en de afmetingen van het werk wordt bepaald door wat wordt waargenomen en de plaats waar de waarneming wordt gedaan en varieert van kleine tekeningen tot grote installaties. Deze aanpak leidt niet alleen tot nieuw werk via vorm en materie maar ook tot reflectie en naar een persoonlijke beeldtaal, waarbij vragen worden opgeroepen als: Wat is het effect van de aanwezigheid van de onderzoeker op wat wordt onderzocht? In hoeverre speelt zijn persoonlijkheid een rol en in hoeverre beïnvloeden structuren hem (en anderen)?

Activiteiten van Willem Besselink binnen Omstand