Kunstenaar

Marijn van Kreij

www.marijnvankreij.nl

Het veelzijdige werk van Marijn van Kreij (1978) is kenmerkend door zijn gebruik van toe-eigening en herhaling. De kunstenaar studeerde aan de AKV St. Joost in Breda en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Sinds zijn afstuderen heeft Van Kreij een indrukwekkend en divers oeuvre opgebouwd waarbinnen het tekenen de kern vormt. In tentoonstellingen combineert hij zijn kleurrijke tekeningen,collages en schilderingen op papier met videoloops, muziek of mobiles. Het werk van Van Kreij is speels en associatief, hij brengt elementen uit de kunstgeschiedenis, popcultuur en het dagelijkse leven samen in werken die zowel toegankelijk als gelaagd zijn. Al doende zoekt hij in zijn werk naar het functioneren van kunst, betekenisgeving en de relatie tussen het werk zelf, de kunstenaar en de toeschouwer. Door gebruik te maken van herhaling en daarmee stil te staan bij de teken-actie zélf betrekt hij de toeschouwer bij de totstandkoming van een werk. Volgens de kunstenaar maakt de herhaling het beeld als het ware ‘leeg’. In de herhaling wordt alles ’vorm’ en de kunstenaar creëert daarmee ruimte voor nieuwe en andere interpretaties van het beeld.