Kunstenaar

Claudia Heinnermann

claudiaheinermann.fotoplek.nl

Claudia Heinnermann
Heeft zich als documentair fotograaf toegelegd op langetermijnprojecten waarbij de nadruk ligt op de geschiedenis van de 20ee eeuw. Ze maakt fotoboeken over beladen geschiedenissen die op een volstrekt  unieke manier in beeld worden gebracht, zoals de herbegrafenis van de slachtoffers in Srebrenica of de verzwegen strafkampen ten tijde van de Russische dictator Jozef Stalin.

Activiteiten van Claudia Heinnermann binnen Omstand