studio omstand

We zijn blij! Omstand wordt het komende jaar opnieuw ondersteund door het Mondriaan Fonds en wordt wederom in staat gesteld daarmee een bijdrage te leveren aan het kunstklimaat van Arnhem e.o. en van Nederland. Dat doen we graag! We zijn trots met de door het MF in ons gestelde vertrouwen. Dit komt tevens tot uiting in het inhoudelijk commentaar van de adviescommissie. Dit is onder andere wat ze schreef: De commissie is enthousiast over het artistiek inhoudelijk profiel van de organisatie. Het is een plek waar verfrissende ideeën en nieuwe denkbeelden de ruimte krijgen en in de programmering worden ingebed. De diversiteit aan kunstenaars en relevante thema’s getuigen van lef, nieuwsgierigheid, zelfkritiek en artistieke groei.

Elke jaar biedt het Mondriaan Fonds financiële ondersteuning aan kunstpodia door heel Nederland. Het gaat om diverse podia, variërend van kleine kunstinitiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma. De regeling Programma’s Kunstpodia kent 4 categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – en geeft instellingen de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen. In de aanvraagronde van 2021 ontvingen het Mondriaan Fonds 74 aanvragen, waarvan er  22 aanvragers een toekenning gekregen. Dat zouden er meer moeten zijn, want door een tekort aan budget worden ondanks de positieve beoordelingen een flink aantal instellingen niet gehonoreerd. Dat is erg jammer.
We danken naast het Mondriaan Fonds, de vaste medewerkers, het bestuur en de vrijwilligers van Omstand, en ook natuurlijk alle kunstenaars. En verder alle bezoekers aan onze exposities en iedereen die ons een warm hart toedraagt.

Zie voor meer informatie: bit.ly/3xO6HsL