GCC

Studio omstand onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Studio omstand functioneert onder een zogenaamd bestuurmodel. De bestuursleden van Stichting omstand zijn Sacha Stibbe, Wim van der Aar en Frank Hemeltjen. Voor een uitgebreide profielschets, zie Stichting omstand.