Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur

Omstand onderschrijft de Governance Code Cultuur en is voorstander van goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector. Governance-code-cultuur

Omstand is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk. De dagelijkse leiding van Omstand is in handen van Rob Groot Zevert. Vaste medewerkers zijn Lieven Hendriks en Fenne Saedt. Samen vormen ze team Omstand. Zie: leden van Omstand.
Omstand functioneert onder een zogenaamd bestuursmodel. Sacha Stibbe, voorzitter van het bestuur schuift regelmatig aan voor een werkoverleg. Het bestuur bestaat verder uit Frank Hemeltjen (penningmeester) en Willem van de Aar (secretaris). Samen bezitten zij veel kennis en ervaring op het gebied van organisatie, marketing, beleid, financi├źn en cultuur. Voor een profielschets van alle leden van het bestuur gaat u naar: leden van Omstand.