About

omstand logo

Studio Omstand
is een kunstenaarsinitiatief en een culturele organisatie voor hedendaagse beeldende kunst. Wij richten ons enerverende, uitdagende en autonome kunstuitingen waarbij het onderzoekende aspect een belangrijke plaats inneemt. We organiseren o.a. tentoonstellingen, waarbij een .visueel, energiek spanningsveld tussen de toeschouwers en de kunst(enaar) voorop staat. Wij bieden kunstenaars expositieruimte op bijzondere locaties en dagen kunstenaars uit om, rekening houdend met tentoonstellings-omstandigheden, nieuw werk te ontwikkelen of het bestaande werk in een nieuwe context te presenteren. Omstand wil van kunstenaars niet alleen het werk tonen, maar de kunstenaar een zo breed mogelijke rol laten spelen: als curator, onderzoeker, theoreticus, ontwerper, criticus, etc. Het is een persoonlijk traject tussen de kunstenaar, de ruimtes van Omstand en de begeleiders van Omstand. Voor Omstand is het van belang dat kunstenaars waarmee Omstand een relatie aangaat, ook oog hebben voor werk van andere kunstenaars. Daarbij stimuleren we de samenwerking tussen kunstenaars onderling. Dat doen we o.a. door kunstenaars te vragen de rol van curator op zich te nemen. In de praktijk functioneert Omstand daarbij als partner. Het samenstellen en cureren van exposities gebeurt samen. Dit geldt zowel voor deelnemende kunstenaars als voor (gast)curatoren, waarbij gezamenlijk en in goed overleg wordt samengewerkt. Met de organisaties en personen die Omstand betrekt bij de invulling van haar programma delen we de verantwoordelijkheid over het eindproduct. Soms beperkt het zich alleen tot het geven van feed-back of advies, maar het eindresultaat kan ook een presentatie opleveren in ons tentoonstellingsprogramma.

Omstand is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk. De dagelijkse leiding van Studio Omstand is in handen van Rob Groot Zevert. Vaste medewerkers zijn Lieven Hendriks en Mireille Tap. Sacha Stibbe, voorzitter van het bestuur schuift regelmatig aan voor een werkoverleg. Het bestuur bestaat verder uit Frank Hemeltjen (penningmeester) en Willem van de Aar (secretaris). Samen bezitten zij veel kennis en ervaring op het gebied van organisatie, marketing, beleid, financiën en cultuur.

Hieronder wordt een kort profiel geschetst van de leden Studio Omstand:Rob Groot Zevert

(1965) studeerde Beeldende Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (dipl.1991).
Groot Zevert is beeldend kunstenaar, curator, organisator, producent en adviseur van beeldende kunst en kunstprojecten. Ook produceert hij op eigen titel kunstwerken en installaties.
Al meer dan 15 jaar is Groot Zevert actief in het Arnhemse culturele veld en organiseerde hij cultuurprojecten op bijzondere plekken in binnen en buitenland. Hij is één van de oprichters van kunstenaarscollectief G.A.N.G. van 2000 t/m 2013, bekend van o.a. P-REIZEN, Parallel//weg, ‘t SNELWEGMUSEUM, BRACHEN-SIEDLUNG en HERT (het bekende kunstwerk op de heuvel naast ‘t Velperbroekcircuit langs de A12) en het Verboden Landschap. Groot Zevert is één van de initiatiefnemers van Showroom Arnhem (vanaf 2009), initiatiefnemer van Woeste Gronden / Code Rood (tot 2014) en starte kunstenaarsinitiatief Omstand (vanaf 2014). Groot Zevert is directeur van Omstand en vooral actief als producent en aanjager van projecten.


 

Lieven Hendriks
(1970) Volgde van 1991 tot 1994 een opleiding aan de HKU afdeling Fine Art en van 1994 – 1996 aan de Ateliers in Amsterdam. Sindsdien werkzaam als professioneel Beeldend Kunstenaar met tentoonstellingen in binnen en buitenland. Sinds 2000 vast docent en lid van het kernteam aan HKU tevens gastdocent aan verschillende kunstacademies. Hendriks heeft ruime ervaring met het maken van tentoonstellingen en begeleiden van kunstgerelateerde projecten. Betrokken bij verschillende onderdelen van de programmering van Omstand in 2016 /2017/2018.


 

Mireille Tap
(1990) is beeldend kunstenaar en curator. Ze maakt sculpturen, installaties en performances waarmee ze (digitale) communicatie en sociale verhoudingen bevraagd. Op een poëtische, absurde manier verhoudt ze zich tot thema’s als contact, liefde, eenzaamheid en geborgenheid in het hedendaagse, digitale tijdperk. Ze organiseerde tentoonstellingen voor Code Rood (De Keet), Beverly en Ernstig Geschikt. Sinds 2018 is ze actief als curator bij Omstand, waarbij ze haar aandacht vooral richt op jonge kunstenaars en op experimenteel beeld.Carolina Agelink

(1966) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Architectonische Vormgeving (1991).
Vanaf 1994 tot 2015 was ze werkzaam bij ontwerpbureau Huijbers en Agelink, waar het accent lag op community-art projecten. Naast het kunstenaarschap is Agelink docent. Ze geeft les in het basis- en voortgezet onderwijs en was verbonden aan ArtEZ, Arnhem (1999 tot 2006). Carolina Agelink is als adviseur verbonden aan team Omstand.Sacha Stibbe

(1957) studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1989), volgde daarna een management opleiding (1990) en nam deel aan het ‘International Programme on the Management of Sustainability’, een internationale executive training gesponsord door het Ministerie van VROM en de Nijenrode Universiteit (1995). In haar werk nam ze deel aan diverse werk- en stuurgroepen op nationaal en internationaal niveau, waar overleg tussen de diverse spelers in het veld, bedrijfsleven, overheid en NGO’s een constante factor vormde. Ze heeft ruime ervaring in het overleggen met groepen die, vanuit verschillende invalshoeken, zaken benaderen. Binnen Omstand vervult zij vooral een adviserende rol.


Wim van der Aar

(1964) documentaire- en filmmaker en regisseur van bekende (reclame)films. Hij begon zijn carrière met experimentele muziekvideo’s. Na te zijn overgehaald om tv-commercials te gaan maken, maakte Wim talrijke bekroonde tv- en filmcommercials, met humor en timing als zijn belangrijkste kwaliteit. Langzamerhand is zijn carrière verschoven richting het maken van documentaires.  Van documentaires als:  Gabbers, de van Waveren Tapes, Jan Wolkers Spreekt en All You Need is Me; over de schilderende broertjes Donker. Binnen Studio Omstand vervult Wim vooral een adviserende rol.


Frank Hemeltjen
(1965) Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Hij adviseert gemeentelijke overheden op het gebied van kunst in de openbare ruimte, is actief als docent aan de academie van Bouwkunst in Arnhem en is als consultant in dienst van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Sinds 2012 heeft Hemeltjen zitting in het bestuur van de vakgroep beeldend van FNV KIEM, waarbij hij zijn kennis inzet voor meer procesgerichte adviezen. Een belangrijke doelstelling is om kennis en het inzicht van alle betrokken partijen samen te voegen, waardoor een breed draagvlak ontstaat voor vaak duurzame ontwikkelingen.